Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 108-НС/ПВР
София, 05.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в АР „Кремиковци“– СО

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило писмо с рег. инд. 178-НС/ПВР/02.11.2021 г. от кмета на АР „Кремиковци" - СО с искане за промени в съставите на СИК. Към писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - АР „Кремиковци" - СО, във връзка с възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2  от ИК.

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във  връзка с чл. 51, ал.2 от ИК, РИК в 24 ИР София

 

РЕШИ: 

 1.  Освобождава членове на секционни избирателни комисии в АР „Кремковци" - СО, както следва:

 

244622001

Силвия Петрова Валериева

244622003

Камелия Богомилова Йорданова

244622006

Марина Стефанова Стефанова

244622007

Радостина Стефанова Стефанова

244622011

Биляна Валентинова Михайлова-Райкова

244622012

Виолета Пепова Мурадова

244622016

Диана Стефанова Георгиева

244622020

Айше Али Мюмюн

244622022

Марияна Димитрова Ташева

244622025

Димитър Николаев Попов

244622027

Деница Пламенова Крумова

244622028

Васил Илиянов Цветанов

 

 1. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени, както следва.

 

244622001

Димитър Николаев Попов

244622003

Радостина Стефанова Стефанова

244622006

Лена Славейкова Илиева

244622007

Силвия Петрова Валериева

244622011

Виолета Пепова Мурадова

244622012

Биляна Валентинова Михайлова-Райкова

244622016

Хисто Йонков Йорданов

244622020

Стоимен Симеонов Младенов

244622022

Десислава Николова Иванова

244622025

Веселина Димитрова Ицкова

244622027

Петруна Павлова Анчева

244622028

Каролина Цветанова Николова

 

 1. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 05.11.2021 в 17:36 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения