Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 107-НС/ПВР
София, 05.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило писмо с рег. инд. 185-НС/ПВР/29.10.2021 год. от кмета на район „Подуяне" с искане за промени в съставите на СИК. Към писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - район „Подуяне" - СО, във връзка с възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2  от ИК.

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във  връзка с чл. 51, ал.2 от ИК, РИК в 24 ИР София

 

РЕШИ:

 

 1.  Освобождава член на секционна избирателна комисия в район „Подуяне" - СО, както следва:

244606001

председател

Тодор Васков Василев

 1. На мястото на освободения член, назначава нов член, поименно посочен, както следва.

244606001

председател

Милен Генчев Христов

 

 1. Анулира издаденото удостоверение на освободения член и издава удостоверение на назначения.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 05.11.2021 в 17:35 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения