Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 105-НС/ПВР
София, 05.11.2021

ОТНОСНО: Определяне на броя на членовете на подвижни СИК по чл. 28, ал. 2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и преодоляване на последиците, във връзка с Решение № 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК в 24 ИР София за произвеждане на изборите за Народно събрание и президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 14.11.2021 г.

На основание чл. 70, ал. 4, чл. 72, ал.1, т.1, т.4 и т.6, във връзка с чл. 89, ал.2 и чл. 9, ал. 6, 8 и 9, чл. 37, чл. 90 и чл.92 от ИК, както и Решение № 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в 24  ИР София

 

РЕШИ

 

Броят на членовете на всяка от подвижните секционни избирателни комисии по чл. 28, ал. 2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и преодоляване на последиците, които е възможно да бъдат разкрити при условията на ИК е 3 /трима/членове, в т.ч. председател, заместник-председател и секретар.

 

 Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 05.11.2021 в 17:33 часа

Календар

Решения

  • № 252-НС / 01.12.2021

    относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

  • № 251-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

  • № 250-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения