Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 103-НС/ПВР
София, 03.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Оборище“– СО

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило писмо с рег. инд. 190-НС/ПВР/02.11.2021 год. от кмета на район „Оборище" с искане за промени в съставите на СИК. Към писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - район „Оборище" - СО, във връзка с възникнали обстоятелства по чл.51, ал.2  от ИК.

На основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.4 и т.5 и във  връзка с чл. 51, ал.2 от ИК, РИК в 24 ИР София

 

РЕШИ:

1. Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район „Оборище" - СО, както следва:

244604027

Член

ГАБРИЕЛА МИЛЕНОВА СТАТЕВА

244604059

Председател

ИНА ИВАНОВА КЮЧУКОВА

244604036

Член

НЕВЕНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

 

2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени, както следва:

 

244604027

Член

ЕМИЛИЯ ДИНЧОВА СЛАВЕЙКОВА

244604059

Председател

ГАБРИЕЛА МИЛЕНОВА СТАТЕВА

244604036

Член

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ

 

3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Председател: Татяна Василева Александрова

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 03.11.2021 в 14:50 часа

Календар

Решения

  • № 252-НС / 01.12.2021

    относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

  • № 251-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

  • № 250-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения