Заседания

Заседание от дата 11.02.2023 от 10:00 часа.

Решения

№ 10-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Приемане на инструкция/указания относно механизма за обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

№ 9-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на срок, условия и ред за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 02 април 2023 г.

№ 8-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Назначаване на специалисти – експерти и специалисти – технически сътрудници за подпомагане дейността на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

№ 7-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Процедура по маркиране на печатите на Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

№ 6-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Упълномощаване на председателя и секретаря на Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София за подписване на граждански договори със специалисти – експерти и специалисти – технически сътрудници, подпомагащи дейността на комисията.

№ 5-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Разпределение на членовете на комисията по административни райони и формиране на работни групи.

№ 4-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Приемане на правила за заместване на председателя и секретаря на Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София при тяхното отсъствие.

№ 3-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Приемане на вътрешни правила за дейността на Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

№ 2-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на адрес и приемно време на Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

№ 1-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Организацията на заседанията и начина на вземане, номерация и обявяване на решенията на Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

Календар

Решения

  • № 147-НС / 11.04.2023

    относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

  • № 146-НС / 03.04.2023

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 145-НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения