Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 3-НС
София, 11.02.2023

ОТНОСНО: Приемане на вътрешни правила за дейността на Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

На основание чл. 70, ал. 4, вр. с чл. 72, ал. 1, т. 1 ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

Р Е Ш И:

 1. Входящата и изходяща кореспонденция на Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София (РИК в 24 ИР – София) и всички документи, подавани до и/или изпращани от нея се вписват в Деловоден дневник на РИК в 24 ИР – София с индекс „НС“ и пореден номер. Вписванията в деловодния дневник се извършват само от членовете на комисията.
 2. Издадените удостоверения и текущата кореспонденция на комисията, се подписват от председателя и секретаря, и се подпечатват с печата на РИК в 24 ИР – София.
 3. При отсъствие на председателя и/или секретаря, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват, съгласно чл. 70, ал. 9 ИК и взетите решения от Комисията.
 4. Заседанията на комисията се свикват от председателя или по искане на най-малко 1/3 (една трета) от членовете й. При отсъствие на председателя заседанията на РИК в 24 ИР – София се свикват от определен от него заместник-председател.
 5. Проектът за дневния ред на заседанието се публикува предварително и на интернет страницата на комисията.
 6. Членовете на РИК в ИР 24 – София се уведомяват за датата и часа на провеждане на заседанието и проекта на дневен ред чрез публикуване на съобщение на интернет страницата на Комисията и по телефон или електронна поща. При промяна на датата или часа на свикано заседание членовете на комисията се уведомяват чрез публикуване на съобщение на интернет страницата, по телефона и по електронната поща.
 7. След приемане на дневния ред в него могат да бъдат включени за обсъждане и други въпроси по решение на комисията.
 8. Председателят на комисията ръководи заседанието и дава думата за изказвания по съответната точка от дневния ред. Членовете на комисията се изказват, след като председателят им предостави думата. Думата се иска от място с вдигане на ръка. Председателят определя поредността на изказванията по реда на заявяването им.
 9. Проектите за решения на комисията, следва да се изготвят писмено и да се предоставят на членовете й – за сведение, непосредствено преди заседание.
 10. При разглеждане на проектите за решения, се обсъждат проектът за решение на вносителя, както и проектът на друг член на комисията, ако има изготвен такъв, а също и направено по време на обсъждането предложение, което незабавно след приключване на заседанието, следва да се изготви писмено от вносителя.
 11. Комисията формира разпределение на своите членовете по административни райони със свое решение. Комисията формира от своя състав работни групи. Броят и съставът на работните групи се определят с решение на комисията.
 12. Членовете на комисията организират и осъществяват деловодната дейност, воденето и съхраняването на съответните регистри.
 13. За подпомагане дейността на РИК за периода от назначаването й до 14 дни от произвеждане на изборите за Народно събрание се назначават до двама специалисти – експерти и до петима специалисти – технически сътрудници. Специалистът – експерт и специалистът – технически сътрудник подпомага комисията, като:
  • осигурява техническото обезпечаване на дейността на комисията;
  • осигурява техническото обслужване при спазване на въведените по-горе практики в комисията за оформление на решения и други актове на комисията, включително и на писма;
  • организира и носи отговорност за своевременното получаване, завеждане и изпращане на кореспонденцията на комисията по електронен път и на хартиен носител;
  • носи отговорност за електронната поща на комисията;
  • отговаря за своевременното насочване към председателя и секретаря на постъпилите документи и други книжа и материали; отговаря за публикуване на актове, документи и друга информация на интернет страницата на комисията, след резолюция от председателя или секретаря на комисията;
  • организира изготвянето на проект на дневен ред на заседанията на комисията;
  • осигурява изготвянето на протоколите от заседанията на комисията;
  • организира обявяването на решенията на комисията, чрез публикуване на интернет страницата на комисията;
  • организира поддръжката и актуализацията на информацията на страницата на комисията в интернет;
  • подготвя справки по възлагане от председателя или секретаря на комисията.

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 11.02.2023 в 11:09 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 147-НС / 11.04.2023

  относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

 • № 146-НС / 03.04.2023

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

 • № 145-НС / 03.04.2023

  относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения