Архив избори:
09.07.2021

ОКОНЧАТЕЛЕН ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ В СЕКЦИИТЕ С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ НА 10.07.2021 Г.

Районната избирателна комисия в 24 Изборен район-София /РИК 24/ информира членовете на Секционни избирателни комисии за графика за предаване на изборните книжа в секциите с машинно гласуване на 10 юли 2021 г. на територията на 24 Изборен район-София по районни администрации, както следва:

РАЙОН СРЕДЕЦ

РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ

РАЙОН ОБОРИЩЕ

РАЙОН СЕРДИКА

РАЙОН ПОДУЯНЕ

РАЙОН СЛАТИНА

РАЙОН ИСКЪР

РАЙОН КРЕМИКОВЦИ

08.07.2021

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК в 24 ИР-СОФИЯ

Районната избирателна комисия в 24 Изборен район - София уведомява, че обучението на членовете на секционни избирателни комисии, назначени в Двадесет и четвърти изборен район - София, ще се извърши дистанционно, чрез електронна онлайн платформа, достъпна на електронната страница на РИК 24 по график, както следва:

Първа дата – 06.07.2021 г. /вторник/ от 18:00 ч. - ВИДЕОЗАПИС ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Втора дата – 08.07.2021 г. /четвъртък/ от 18:00 ч. - ВИДЕОЗАПИС ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Видеозаписи от проведените обучения ще бъдат достъпни на електронната страница на РИК 24, рубрика „Съобщения“.

 

23.07.2021

Съобщение

 На основание чл. 496а от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София съобщава, че на 23.07.2021 г. е съставен Акт за установяване на административно нарушение против Данаил Даков Кисов за извършено административно нарушение по чл. 268, ал.5  от Изборния кодекс.

08.07.2021

Информация до средствата за масово осведомяване

 

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Районна избирателна комисия в 24 ИР София организира пресцентър. До 18.00 ч. на 11 юли 2021 г. брифингите ще се провеждат в сградата на административен район „Възраждане“, бул. Александър Стамболийски № 62,  след 19.00 ч. в зала „Асикс Арена“.

Акредитация
Акредитация за Пресцентъра  на Районна избирателна комисия в 24 ИР София получават представители на средствата за масово осведомяване (медии), заявили желание да отразяват изборния ден от Районна избирателна комисия в 24 ИР София.

Всички представители на медии, които желаят да се акредитират за Пресцентъра трябва да изпратят заявление за акредитация, към което прилагат списък с трите имена и длъжността на лицата от техните екипи, съгласно Приложение 1.

Заявлението за акредитация се подава по електронен път на e-mail: [email protected]

Препоръчителният краен срок за изпращане на заявленията за акредитация е 09.07. (петък) 2021 г. – 16.00 ч.

Получаване на акредитация

Готовите пропуски ще бъдат предоставяни на 10.07.2021 г. до 16.00 ч. в сградата на административен район „Възраждане“, бул. Александър Стамболийски № 62, ет.2, зала 6.

Пропуските ще се получават лично след представяне на документ за самоличност (лична карта). В случай, че един представител е упълномощен да получи пропуските на всички акредитирани от съответната медия лица, следва да представи писмо, подписано от ръководителя/директора на медията.

На 11 юли 2021 г. след 19.00 ч. представителите на медиите ще бъдат допускани в Районна избирателна комисия в 24 ИР София след представяне на документ за самоличност и пропуск.

06.07.2021

Съобщение

Секционни избирателни комисии на територията на 24 Изборен район-София, в които ще се осъществи машинно гласуване с 2 машини за гласуване.

 

СИК

Населено място

Район

Адрес на секцията

244601009

гр.София

1

Средец

6 ОУ, УЛ. „6-ТИ СЕПТЕМВРИ“ №16

244601022

гр.София

1

Средец

133-ТО СОУ УЛ. „ЦАР ШИШМАН“ №1

244601037

гр.София

1

Средец

12 СОУ-УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН ІІ“ №72

244601038

гр.София

1

Средец

12 СОУ-УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН ІІ“ №72

244601039

гр.София

1

Средец

12 СОУ-УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН ІІ“ №72

244601041

гр.София

1

Средец

12 СОУ-УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН ІІ“ №72

244603024

гр.София

3

Възраждане

18 СОУ-УЛ. „ПИРОТСКА“ №68

244603025

гр.София

3

Възраждане

18 СОУ-УЛ. „ПИРОТСКА“ №68

244603032

гр.София

3

Възраждане

134 ОУ-УЛ. „ПИРОТСКА“ №78

244603043

гр.София

3

Възраждане

134 ОУ-УЛ. „ПИРОТСКА“ №78

244603045

гр.София

3

Възраждане

43 СОУ-БУЛ. „СЛИВНИЦА“ №45

244603046

гр.София

3

Възраждане

43 СОУ-БУЛ. „СЛИВНИЦА“ №45

244603048

гр.София

3

Възраждане

136 ОУ-УЛ. „ДИМИТЪР ПЕТКОВ“ №116

244603053

гр.София

3

Възраждане

136 ОУ-УЛ. „ДИМИТЪР ПЕТКОВ“ №116

244603064

гр.София

3

Възраждане

43 СОУ-БУЛ. „СЛИВНИЦА“ №45

244604027

гр.София

4

Оборище

СМГ, УЛ. „ИСКЪР“ №61

244604029

гр.София

4

Оборище

СМГ, УЛ. „ИСКЪР“ №61

244604033

гр.София

4

Оборище

112 ОУ, БУЛ. „КНЯЗ АЛ. ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ“ №60

244605011

гр.София

5

Сердика

14 СОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ УЛ. „ГЕН. ЧЕРНАЕВ“, №8

244605017

гр.София

5

Сердика

14 СОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ УЛ. „ГЕН. ЧЕРНАЕВ“, №8

244605018

гр.София

5

Сердика

14 СОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ УЛ. „ГЕН. ЧЕРНАЕВ“, №8

244605019

гр.София

5

Сердика

14 СОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ УЛ. „ГЕН. ЧЕРНАЕВ“, №8

244605054

гр.София

5

Сердика

29 СОУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ УЛ. „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ“, №20

244605061

гр. София,Кв. Бенковски

5

Сердика

60 ОУ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ КВ. БЕНКОВСКИ, УЛ. „НАУКА“ №2

244606001

гр.София

6

Подуяне

44-ТО СОУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“, УЛ. „ПЛАКАЛНИЦА“ №45

244606004

гр.София

6

Подуяне

49-ТО ОУ „БЕНИТО ХУАРЕС“, УЛ. КОНСТАНТИН ФОТИНОВ №4

244606019

гр.София

6

Подуяне

124-ТО ОУ, УЛ. „ВЪРШЕЦ“ №О 13

244606021

гр.София

6

Подуяне

143 ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ УЛ. ТОДОРИНИ КУКЛИ №9

244606023

гр.София

6

Подуяне

143 ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ УЛ. ТОДОРИНИ КУКЛИ №9

244606024

гр.София

6

Подуяне

143 ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ УЛ. ТОДОРИНИ КУКЛИ №9

244606025

гр.София

6

Подуяне

143 ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ УЛ. ТОДОРИНИ КУКЛИ №9

244606040

гр.София

6

Подуяне

24-ТО СОУ, УЛ. „КЛИСУРА“ №О 16

244606046

гр.София

6

Подуяне

95 СОУ „ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ“ УЛ. АНГЕЛ ВОЙВОДА №66

244606068

гр.София

6

Подуяне

199 ОУ „СВ. АПОСТОЛ ЙОАН БОГОСЛОВ“ ЖК ЛЕВСКИ Г

244606069

гр.София

6

Подуяне

199 ОУ „СВ. АПОСТОЛ ЙОАН БОГОСЛОВ“ ЖК ЛЕВСКИ Г

244606071

гр.София

6

Подуяне

199 ОУ „СВ. АПОСТОЛ ЙОАН БОГОСЛОВ“ ЖК ЛЕВСКИ Г

244606072

гр.София

6

Подуяне

199 ОУ „СВ. АПОСТОЛ ЙОАН БОГОСЛОВ“ ЖК ЛЕВСКИ Г

244607005

гр.София

7

Слатина

31 СУЧЕМ УЛ. „ГЕО МИЛЕВ“ №2

244607007

гр.София

7

Слатина

93 СОУ, УЛ. „ГЕО МИЛЕВ“ №32

244607017

гр.София

7

Слатина

93 СОУ, УЛ. „ГЕО МИЛЕВ“ №32

244607021

гр.София

7

Слатина

93 СОУ, УЛ. „ГЕО МИЛЕВ“ №32

244607024

гр.София

7

Слатина

93 СОУ, УЛ. „ГЕО МИЛЕВ“ №32

244607028

гр.София

7

Слатина

ДЕО-ИЧС, УЛ. „КОСТА ЛУЛЧЕВ“ №27

244607036

гр.София

7

Слатина

23 СОУ, БУЛ. „СИТНЯКОВО“ №21

244607037

гр.София

7

Слатина

23 СОУ, БУЛ. „СИТНЯКОВО“ №21

244607039

гр.София

7

Слатина

23 СОУ, БУЛ. „СИТНЯКОВО“ №21

244607040

гр.София

7

Слатина

23 СОУ, БУЛ. „СИТНЯКОВО“ №21

244607042

гр.София

7

Слатина

ПГ ПО ТРАНСПОРТ „МАКГАХАН“, УЛ. „КАДЕМЛИЯ“ №15

244607043

гр.София

7

Слатина

ПГ ПО ТРАНСПОРТ „МАКГАХАН“, УЛ. „КАДЕМЛИЯ“ №15

244607044

гр.София

7

Слатина

109 СОУ, УЛ. „СЛАТИНСКА“ №24

244607046

гр.София

7

Слатина

109 СОУ, УЛ. „СЛАТИНСКА“ №24

244607047

гр.София

7

Слатина

109 СОУ, УЛ. „СЛАТИНСКА“ №24

244607048

гр.София

7

Слатина

109 СОУ, УЛ. „СЛАТИНСКА“ №24

244607055

гр.София

7

Слатина

148 СОУ, УЛ. „СЛАТИНСКА“ №35

244607059

гр.София

7

Слатина

148 СОУ, УЛ. „СЛАТИНСКА“ №35

244607060

гр.София

7

Слатина

ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“, УЛ. „ГЕО МИЛЕВ“ №136

244607070

гр.София

7

Слатина

94 СУ, КВ. „ХР. БОТЕВ“, УЛ. „511-ТА“ №22

244607071

гр.София

7

Слатина

94 СУ, КВ. „ХР. БОТЕВ“, УЛ. „511-ТА“ №22

244607073

гр.София

7

Слатина

94 СУ, КВ. „ХР. БОТЕВ“, УЛ. „511-ТА“ №22

244607075

гр.София

7

Слатина

94 СУ, КВ. „ХР. БОТЕВ“, УЛ. „511-ТА“ №22

244607076

гр.София

7

Слатина

94 СУ, КВ. „ХР. БОТЕВ“, УЛ. „511-ТА“ №22

244607077

гр.София

7

Слатина

94 СУ, КВ. „ХР. БОТЕВ“, УЛ. „511-ТА“ №22

244607080

гр.София

7

Слатина

ПГ ПО ТРАНСПОРТ „МАКГАХАН“, УЛ. „КАДЕМЛИЯ“ №15

244607084

гр.София

7

Слатина

109 СОУ, УЛ. „СЛАТИНСКА“ №24А

244614031

гр.София

14

Искър

4 СОУ „ПРОФ. ДЖОН АТАНАСОВ“ - ЖК ДРУЖБА, УЛ. ТИРАНА №12

244614040

гр.София

14

Искър

4 СОУ „ПРОФ. ДЖОН АТАНАСОВ“ - ЖК ДРУЖБА, УЛ. ТИРАНА №12

244614055

гр.София

14

Искър

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ЖК „ДРУЖБА“ 2, УЛ. „ОБИКОЛНА“ №36

244614056

гр.София

14

Искър

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ЖК „ДРУЖБА“ 2, УЛ. „ОБИКОЛНА“ №36

244614057

гр.София

14

Искър

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ЖК „ДРУЖБА“ 2, УЛ. „ОБИКОЛНА“ №36

244614058

гр.София

14

Искър

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ЖК „ДРУЖБА“ 2, УЛ. „ОБИКОЛНА“ №36

244614059

гр.София

14

Искър

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ЖК „ДРУЖБА“ 2, УЛ. „ОБИКОЛНА“ №36

244614060

гр.София

14

Искър

163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ЖК „ДРУЖБА“ 2, УЛ. „ОБИКОЛНА“ №36

244622004

гр. София,Кв. Враждебна

22

Кремиковци

85-ТО СОУ-УЛ.59 №13

244622018

гр. София,Кв. Сеславци

22

Кремиковци

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1908“, УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ №17

 

 

05.07.2021

ГРАФИК за провеждане на информационна кампания за демонстрация и разясняване на машинното гласуване и тестово гласуване на територията на 24 ИР-София

 

Дата /Ден

Час

Местоположение

Член на РИК

 

05.07 -  понеделник 

9:30-12:30

Р-н Средец

Стоил Сотиров

 

http://sredec-sofia.org/

 

 

 

13:00-17:00

Бул. Витоша № 17 пред кафене София

Стоил Сотиров

 
 

10:00-17:00

Р-н Искър

Евгений Пепелянков

 

http://raioniskar.bg/

 

9:30-17:00

Метростанция „Сердика“

Велин Пеев

 
 

06.07  - вторник

9:30-12:30

Р-н Средец

Стоил Сотиров

 

http://sredec-sofia.org/

 

13:00-17:00

Бул. Витоша № 17 пред кафене София

Стоил Сотиров

 
 

9:30-17:00

Р-н Оборище – приемна

Калин Ангелов

 

https://so-oborishte.com/ 

 

9:30-17:00

Метростанция „Орлов мост“

Велин Пеев

 
 

07.07 -  сряда

9:30-17:00

с. Яна-във фоайето на Младежкия дом - за гражданите от Яна,  Желява, Горни Богров и Долни Богров

Симон Дочев

 
 

16:00-19:00

Общински културен дом „Искър“

Евгений Пепелянков

 
 

9:30-17:00

Метростанция „СУ „Климент Охридски“

Велин Пеев

 
 

08.07 - четвъртък

9:30-17:00

кв. Кремиковци-във фоайето на централния вход на читалище „Светлина“ - за гражданите от Кремиковци, Сеславци и Бухово

Симон Дочев

 
 

9:30-17:00

Р-н Оборище – приемна

Стоил Сотиров

 

https://so-oborishte.com/ 

 

9:30-17:00

Метростанция "Опълченска", вход от МОЛ София

Велин Пеев

 
 

09.07 - петък

9:30-17:00

Р-н Кремиковци- във фоайето на първия етаж - за гражданите от Ботунец, Враждебна и Челопечене

Симон Дочев

 

http://kremikovci.org/ 

 

9:30-17:00

Р-н Възраждане

Стоил Сотиров

 

https://www.so-vazrajdane.bg/

 

9:30-17:00

Метростанция ...

Велин Пеев

 
 
26.06.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г. ЗА 24 ИР – СОФИЯ

17.06.2021

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Осигуряването на специализиран транспорт за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден – 11 юли 2021 г. ще се реализира от дирекция „Транспорт" в Столична община съгласно Заповед № СОА21-РД09-909 от 28.06.2021 г. на кмета на Столична община.

На телефонен номер 0800 20 720 (безплатен за гражданите) от 07:00 до 20:30 ч. на 10. 07. 2021 г. и от 07:00 до 19:30 ч. на 11.07.2021 г. ще се приемат заявки за помощ от отдел „Транспортно обслужване“, дирекция „Транспорт“ при Столична община.

 

Секции на първи етаж /партер/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, в сгради с повече от един етаж или със секции на горен етаж на територията на 24 ИР София в изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН МЯСТО ЗА ГЛАСУВАНЕ ОБЩ БРОЙ СЕКЦИИ на мястото за гласуване номер/а на инвалидна/и секция/ии на първи етаж Предприети действия, относно достъпа на избирателите до инвалидните секции
 
01 СРЕДЕЦ 6 ОУ "Граф Н. П. Игнатиев", ул. "6 септември" № 16 5 244601025 Всички посочени секции се намират в помещения на приземни етажи или на етажи с наличие на рампи за улеснен достъп от лица със затруднения в придвижването. Предвидено е поставянето на обозначителни знаци и указания, съгласно  изискванията.
127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу", ул. "Петър Парчевич" № 43 4 244601006
9 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин", бул. "Патриарх Евтимий" № 35 10 244601017
7 СУ "Свети Седмочисленици", ул. "Цар Иван Шишман" № 28 8 244601045
133 СУ "А. С. Пушкин", ул. "Цар Иван Шишман" № 1 4 244601023
38 ОУ "Васил Априлов", ул. "Шипка" № 40 4 244601031
12 СОУ "Цар Иван Асен II, ул. "Цар Ивaн Асен ІІ"  № 72 8 244601040
 
03 ВЪЗРАЖДАНЕ 91 НЕГ "проф. Константин Гълъбов", ул. “Позитано” № 26 5 244603001, партер Предложените избирателни секции, в които могат да гласуват избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са с най-малък брой избиратели по избирателен списък и ще бъдат разположени на първия етаж (партер). Предвидено е подходящо оборудване на помещенията за гласуване и съответното обозначаване с табели и знаци. Предвидено е съвместно с органите на реда в изборния ден да бъдат осигурени достъпни места за паркиране на автомобилите на гласоподаватели с увреждания до сградите, в които са разположени СИК. Дадени са указания на длъжностните лица за съдействие и помощ за нормалното протичане на изборния процес. 
32 СУ "св. Климент Охридски", бул. “Христо Ботев” №63 5 244603012,  партер
30 СУ "Братя Миладинови", бул. “Ал. Стамболийски” №125 11 244603039, партер
18 СУ "Уилям Гладстон", ул. “Пиротска” №68  3 всички скции са на първо ниво
46 ОУ "Константин Фотинов", бул. “Христо Ботев” №109 6 244603016, ет.1
134 СУ "Димчо Дебелянов", ул. “Пиротска” № 78 6 всички секции са на първо ниво
43 ОУ "Христо Смирненски", бул. “Сливница” № 45 4 244603047, ет.1
136 ОУ "Любен Каравелов", ул. “Димитър Петков” № 116 6 244603052, ет.1
67 ОУ "Васил Друмев", ул. “Гюешево” № 63 8 244603058, ет.1
 
04 ОБОРИЩЕ 1 СУ "Пенчо Славейков",  ул. "Стара планина" № 11 6 всички Определените секции за гласуване на хора с увредено зрение или затруднения в придвижването са разоположени на първите етажи на сградите, в които ще се гласува, така че достъпът да е максимално улеснен. Има изградени рампи, платформи и асансьори. Изготвени са обозначителни знаци и табели и са набавени кабини. Осигурява се достъп на автомобили за превоз на граждани с увреждания до входовете на местата за гласуване. На дежурните служители ще бъде направен инструктаж за оказване на съдействие при упражняване на правото на глас на тези граждани.
112 ОУ "Стоян Заимов", бул. "княз Александър Дондуков" № 60 6 244604031
129 ОУ "Антим I",  ул. "Султан тепе" № 1 12 244604039
Национална музикална академия "проф. Панчо Владигеров", бул. “Евлоги Георгиев” № 94 7 244604054
Национално музикално училище "Любомир Пипков", ул. “Оборище” № 17 5 244604035
ПГМЕ (Професионална гимназия по механоелектротехника „Н.Й.Вапцаров”) - ул. "Стара планина" № 13 5 244604011
СМГ (Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски”) - ул. "Искър" № 61 6 244604025
СПГТ (Софийска професионална гимназия по туризъм) - бул. "Сливница" №  182 7 244604004
 
05 СЕРДИКА 100 ОУ „Найден Геров”,  ул. „Иван Йосифов” № 68 9 244605026 Разположени са на първия етаж на съответната сграда. За част от сградите, достъпът ще бъде осигурен чрез потсавяне на временни рампи. Осигурени са и кабини за гласуване.
Предвидени са табели, съгласно решението, които ще бъдат поставени пред секциите за гласуване, както и обозначителни табла на входа на сградата.
В изборния ден за всяко избирателно място ще бъдат определени дежурни служители на районната администрация, които при необходимост, ще подпомагат лицата с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението.
14 СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, ул. „Ген. Иван Чернаев” № 8 15 244605024
29 СУ „Кузман Шапкарев”, ул. „Г. С. Раковски” № 20 4 244605055
48 ОУ „Йосиф Ковачев”, ул. „Клокотница” № 21 7 244605001
58 ОУ „Сергей Румянцев”, ул. „Железопътна” № 65 11 244605040
59 ОУ „Васил Левски” – ул. „Кестен” № 1 4 244605052
60 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, кв. Бенковски, ул. „Наука” № 2 4 244605059
Клуб ЖП блокове – ЖП гара Илиянци 1 244605062
Клуб ТЕЦ СОФИЯ – бул. „История славянобългарска” № 6 1 244605035
Учебен център на БДЖ – бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120 А 1 244605034
Читалище „Цар Борис ІІІ – 1928” – ул. „Клокотница” № 29 2 244605008
Читалище „Искра” – ул. „Първа българска армия” № 67 3 244605037
 
06 ПОДУЯНЕ 44 СУ "Неофит Бозвели", ул. “Плакалница” № 45 10 244606015  
49 ОУ "Бенито Хуарес", ул. “Константин Фотинов” № 4 5 244606006
124 ОУ "Васил Левски", ул. “Вършец” № 13 5  
143 ОУ "Георги Бенковски", ул.“Тодорини кукли” № 9 7 242606022
42 ОУ "Хаджи Димитър", ул. “Ген. Липранди” № 5 14 244606029
24 СУ "Пейо К. Яворов", ул. “Клисура” № 16 9 244606047
95 СУ "Проф. Иван Шишманов", ул. “Ангел войвода” № 66 7 244606080
130 СУ "Стефан Караджа", ул. ”Константин Фотинов”№ 118 6 244606056
106 ОУ "Григорий Цамблак, ул. “Григорий Цамблак” № 18 3  
199 ОУ "Св. Апостол Йоан Богослов", жк. “Левски зона Г” 17 244606076
 
07 СЛАТИНА 31 СУЧЕМ "Иван Вазов", ул. "Гео Милев" № 2 8 244607009 Във всички посочени изборни помещения има изградени рампи, осигуряващи привдвижването на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението. В предизборния ден, ще бъдат поставени всички необходими табели и обозначителни знаци, за да се определи допълнителното предназначение на избирателниоте секции.
93 СУ "Александър Теодоров - Балан", ул. "Гео Милев" № 32 13 244607015
138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски", ул. "Алфред Нобел" № 3 9 244607011
Департамент за езиково обучение-ИЧС към Софийски университет "Св. Климент охридски", ул. "Коста Лулчев" № 27 2 244607029
Национално училище за танцово изкуство, ул. "Шипченски проход" № 48 4 няма/но е партер
23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри", бул. "Ситняково" № 21 7 244607081
ПГТ "Макгахан", ул. "Кадемлия" № 15 6 няма
109 ОУ Христо Смирненски", ул. "Слатинска" № 24 6 244607048
148 ОУ "Проф. Любомир Милетич", ул. "Слатинска" № 35 8 244607078
157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо", ул. "Слатинска" № 35 11 няма/има в 148 делят сградата
Читалище "Светлина", ул. "Гео Милев" № 136 3 няма/но е партер
94 СУ "Димитър Страшимиров", ул. "511-та" № 22 8 244607072
 
14 ИСКЪР 108 СОУ "Никола Беловеждов", ж.к. Дружба, 1 част, ул. "5038" №15 10 244614001 1. Във всички места за гласуване са определени секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването.
2. Секциите са разположени на партерен или първи етаж.
3. Секциите ще бъдат обозначени.
4. В местата за гласуване са осигурени съоражения за хора със затруднения в придвижването - рампа, асансьор, подемник.
5. За обслужване на подемниците са определени технически екипи, които ще бъдат назначени със заповед на кмета на район "Искър".
6. Всеки гражданин с увредено зрение, слух или затруднения в придвижването може да гласува във всяка една от секциите, определени за хора с увреждания, както и да гласува с придружител.
89 ОУ "Христо Стамболски", ж.к. Дружба, 1 част, ул. "Чудомир Топлодолски" №4 9 244614011
69 СОУ "Димитър Маринов", ж.к. Дружба, 1 част, ул. "Чудомир Топлодолски" №2 10 244614021
4 ОУ "Проф. Джон Атанасов", ж.к. Дружба", ул. "Тирана" №12 12 244614031
68 СУ "Никола Обрешков", ж.к. "Дружба", 2 част, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 122 12 244614043
163 ОУ "Черноризец Храбър", ж.к. "Дружба", 2 част, ул. "Обиколна" № 36 9 244614055
150 ОУ "Цар Симеон I", ж.к. "Дружба", 2 част,  ул. "Делийска воденица" № 11 11 244614064
село Бусманци, ул. "Просвета" №16 4 244614077
 
22 КРЕМИКОВЦИ  85 СУ "Отец Паисий", кв. Враждебна, ул. "59" № 13 5 244622003 Предприети са мерки за осигуряване на възможност за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Има изградени рампи, ще бъдат поставени необходимите информационни табели при входовете на схрадите, както и за обозначаване на помещенията, в които са разположени посочените секции. Осигурени са кабини за гласуване.Паркирането на автомобили, превозващи хора с увреждания, пред сградите, в които са разположени изборните помещения, ще бъде осигурено съвместно със служителите на СДВР.
159 ОУ "Васил Левски",  кв. Челопечене, ул. "Ангел Маджаров" № 31 2  
162 ОбУ "Отец Паисий", кв. Ботунец, ул. "Свобода" № 10 6 244622009
156 ОбУ "Васил Левски", кв. Кремиковци, ул. "Свежест" № 1 4 244622014
Народно читалище "Пробуда 1908", кв. Сеславци, ул."Стара планина" № 17 1  
117 СУ "Св.Св.Кирил и Методий", Гр. Бухово,  ул."Младежка" № 34 4 244622021
С. Яна, Младежки дом, ул. "Мургаш" № 11 1  
С. Желява, Народно читалище "Мургаш 1929", ул. "Ал. Стамболийски" №16 1  
С. Горни Богров, 115 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", ул. "Черковна" № 9 2  
С. Долни Богров, Народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий 1927", ул. 1 № 11 2  
16.06.2021

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии и коалиции в изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г. са приети с РЕШЕНИЕ № 165-НС/ 31.05.2021 г на ЦИК. 

Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Районна избирателна комисия чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 10.07.2021 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. 

Към заявлението на партията и коалицията, задължително се прилага списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 41-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

08.06.2021

Съобщение

Жребият за определяне на реда за представяне на партиите и коалициите от партии, регистрирани в ЦИК в диспутите по БНТ 2 -София в изборите за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021 г. ще се проведе на 09.06.2021 г. от 17:00 часа в сградата на районна администрация «Възраждане», на адрес: гр.София , бул."Ал.Стамболийски" № 62, ет. 2.

 

28.05.2021

МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София информира за местата за обявяване на предварителните избирателни списъци, определени със заповеди на кметовете на административни райони на територията на 24 изборен район - София, както следва:

 

РАЙОН СРЕДЕЦ – СО

РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ – СО

РАЙОН ОБОРИЩЕ – СО

РАЙОН СЕРДИКА – СО

РАЙОН ПОДУЯНЕ – СО

РАЙОН СЛАТИНА – СО

РАЙОН ИСКЪР – СО

РАЙОН КРЕМИКОВЦИ – СО

25.05.2021

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
  За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът предоставя възможността да се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и да се регистрират удостоверения за гласуване на друго място по електронен път.
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

Централната избирателна комисия уведомява, че в раздел “ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11 юли 2021 г.”, в подраздел „За избирателите“, гражданите могат да извършат проверка в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 11 юли 2021 г.

За да се извърши проверката, следва да се получи персонален идентификационен код (ПИК) на заявен електронен адрес (Email). След получаване на кода е необходимо той да бъде активиран чрез натискане върху връзката (линк), посочена в съобщението, с което е изпратен ПИК. След това действие може да се извърши проверка в списъка.

 

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № ИР 24 – 156 / 23.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 268, ал.5 от Изборния кодекс

 • № ИР 24 – 155 / 13.07.2021

  относно: Определяне на процесуални представители на РИК в 24 ИР София пред АССГ

 • № ИР 24 – 154 / 11.07.2021

  относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

всички решения