Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ ИР 24 – 154
София, 11.07.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

На 11.07.2021 г. в 17:25 ч. на електронния адрес на РИК в 24 ИР София е получен сигнал препратен от ЦИК, с вх. № ИР 24-356/11.07.2021 г. Сигналът е подаден от Филип Филипов за неправомерно отстраняване от СИК № 244607017. Същият е бил назначен за секретар на СИК. Впоследствие е заменен от координатор на коалицията, от която е излъчен. Промяната е извършена с писмо до СО-район „Слатина“, изпратено на 08.07.2021 г.

На 11.07.2021 г. в 09:15 ч. и 13:16 ч. на електронния адрес на РИК в 24 ИР София са получени сигнали от 01 РУ-СДВР. Сигналите са с вх. № ИР-24-353/11.07.2021 г. и № ИР-24-348/11.07.2021 г. В сигналите се излагат данни за техническа неизправност на машина за гласуване в 057 СИК, в район „Слатина“ – софтуерно зададен начален час за гласуване в 08:00 ч., вместо в 07:00 ч. Уведомена е ЦИК за случая. Гласуването е започнало в 08:00 ч. Няма оплаквания и други сигнали по казуса.

На 11.07.2021 г. в 10:20 ч. на електронния адрес на РИК в 24 ИР София са получени сигнали от Евгения Бисерова Алексиева - Представител на Коалиция ГЕРБ-СДС, с вх. № ИР-24-349/11.07.2021 г. и ИР-24-352/11.07.2021 г.  В сигнала се излагат данни, че в СИК № 244606058 в р-н „Подуяне“, машината за гласуване не е работила. Съставен е констативен протокол от СИК. Своевременно сигналът е препратен до ЦИК за произнасяне по чл. 269 от Избирателния кодекс. С писмо от ЦИК с изх. № НС-15-655/1/11.07.2021 г. са дадени указания на основание чл. 269 от ИК, за преминаване на гласуване с хартиена бюлетина в СИК № 244606058.

На 11.07.2021 г. в 10:40 ч. в РИК в 24 ИР София е получен сигнал от Веселин Кирилов Тодоров – председател на СИК № 244603036, с вх. № ИР-24-339/11.07.2021 г. В сигнала се излагат данни, че член същата СИК – Мартин Крушов от „Демократична България-Обединение“ не спазва установения ред в секцията, не спазва дистанция във връзка с Covid-19. Сигналът е препратен на Столична РЗИ.

На 11.07.2021 г. в 10:37 ч. на електронния адрес на РИК в 24 ИР София е получен сигнал от Христо Велев – председател в СИК № 244605053, в р-н „Сердика“, с вх. № ИР-24-351/11.07.2021 г. В сигнала се излагат данни, че секретарят на комисията предварително е започнал да попълва данни в беловата от протокола (Приложение № 96-НС-м) с цел да си спести време. РИК 24 е дала указания на секретаря на СИК чрез телефонен разговор.

На 11.07.2021 г. в 11:32 ч. на електронния адрес на РИК в 24 ИР София е получен сигнал от Лорита Георгиева Радева, с вх. № ИР-24-347/11.07.2021 г. В сигнала се излагат данни за затрудняване в процеса на гласуване в СИК № 44, в 68 СУ, р-н „Искър“. Установен е технически проблем с машината за гласуване, изразяващ се в неиздаване на разписки след гласуване от гласоподаватели, като не са издадени 7-8 разписки за гласуване. След намеса на технически служител от „СИЕЛА НОРМА“ АД, проблемът е бил отстранен. Дадени са указания от РИК 24 да се състави протокол за преустановяване на гласуването, за времето през което машинното гласуване е било преустановено.

На 11.07.2021 г. в 13:00 ч. на електронния адрес на РИК в 24 ИР София е получен сигнал от Евгения Бисерова Алексиева - Представител на Коалиция ГЕРБ-СДС, с вх. № ИР-24-345/11.07.2021 г. В сигнала се излагат данни, че в СИК № 244606075 в р-н „Подуяне“, машината за гласуване не е работила. След извършена проверка от РИК 24, се установи, че техническият проблем е отстранен и машината е в изправност.

На 11.07.2021 г. в 13:00 ч. на електронния адрес на РИК в 24 ИР София е получен сигнал от Евгения Бисерова Алексиева - Представител на Коалиция ГЕРБ-СДС, с вх. № ИР-24-346/11.07.2021 г. В сигнала се излагат данни, че в СИК № 244603013 в р-н „Подуяне“, машината за гласуване не е работила. След извършена проверка от РИК 24, се установи, че техническият проблем е отстранен и машината е в изправност.

На 11.07.2021 г. в 13:05 ч. на електронния адрес на РИК в 24 ИР София е получен сигнал от 05 РУ-СДВР, с вх. № ИР-24-343/11.07.2021 г. В сигнала се излагат данни, че в изборна секция находяща се в СПГТ (ТОХ), гр. София, бул „Сливница“ № 182, някой от членовете на СИК не спазват противоепидемичните мерки – били са без маски, няма дезинфектанти и картите за машинно гласуване се предават от ръка на ръка. Служители от 05 РУ-СДВР, съвместно със служители от СО-район „Оборище“ са извършили проверка на място, като е установено, че подаденият сигнал е неоснователен и че секциите са оборудвани с дезинфектанти и лични предпазни средства, а членовете на СИК са с предпазни маски. РИК 24 приема сигнала за сведение.

На 11.07.2021 г. в 13:05 ч. на електронния адрес на РИК в 24 ИР София е получен сигнал от Евгения Бисерова Алексиева - Представител на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, с вх. № ИР-24-342/11.07.2021 г. В сигнала се излагат данни, че в СИК № 244604016 в р-н „Оборище“, машината за гласуване не е работила. След извършена проверка от РИК 24, се установи, че техническият проблем е отстранен и машината е в изправност.

На 11.07.2021 г. в 13:45 ч. на електронния адрес на РИК в 24 ИР София е получен сигнал от адв. Надежда Георгиева Йорданова – упълномощен представител на „Демократична България-Обединение“, с вх. № ИР-24-357/11.07.2021 г. В сигнала се излагат данни, че на разстояние по-малко от 50 метра от входа на 68 СУ „Акад. Н. Обрешков“, жк. „Дружба-2“ има поставен агитационен материал на Борис Цветков, кандидат за народен представител от Коалиция „БСП за България“. Извършена е проверка от председателя на СИК № 244614045 и член на друг СИК от 68 СУ, с която е установено, че агитационният материал е на разстояние от над 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, с оглед на което не е извършено нарушение на чл. 184, ал. 1 от ИК.

 На 11.07.2021 г. в 14:35 ч. на електронния адрес на РИК в 24 ИР София е получена докладна записка от 01 РУ-СДВР, с вх. № ИР-24-310/11.07.2021 г. В докладната записка се излагат факти за получен анонимен сигнал затова, че в СИК № 244607031, в 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, на ул. Алфред Нобел“ № 3, машината за гласуване не работи, както трябва. Твърди се, че трима души са гласували за една и съща партия с № 5 в бюлетината, а когато жалбоподателят е направил опит да гласува за друга партия, не е успял в продължение на 10 минути да упражни своя глас. Извършена е проверка от 01 РУ-СДВР по случая и е установено, че машината е изправна и може да се гласува за всички политически партии, коалиции и независими кандидати.

На 11.07.2021 г. в  15.35 ч. на електронния адрес на РИК в 24 ИР София е получен сигнал от Тихомира Жасминова Тачева с вх. № ИР-24-362/11.07.2021 г. Излагат се факти, че в 244603043 СИК в 24 МИР, район „Възраждане“, намираща се в 134 СУ „Димчо Дебелянов“, ул. „Пиротска“ 78, има две машини за гласуване, но една от двете машини не работи, а секцията е с над 900 избиратели. Съгласно методически указания на ЦИК, гласуването в секцията продължава с машината, която работи.

На 11.07.2021 г. в  15.40 ч. на електронния адрес на РИК в 24 ИР София е получен сигнал от Диана Захариева Борисова – в качеството си на секретар на 244603043 СИК в 24 МИР, район „Възраждане“, намираща се в 134 СУ „Димчо Дебелянов“, ул. „Пиротска“ 78, с вх. № ИР-24-363/11.07.2021 г. Съгласно решение на ЦИК в 244603043 СИК, район „Възраждане“, има две машини за гласуване, но от около 9.30 ч. в деня на гласуването едната машина не работи. Съгласно методически указания на ЦИК, гласуването в секцията продължава с машината, която работи.

На 11.07.2021 г. в  15.27 ч. на електронния адрес на РИК в 24 ИР София е получен сигнал от Евгения Бисерова Алексиева – пълномощник на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ с вх. № ИР-24-364/11.07.2021 г. В сигнала се излагат данни, че в СИК 244601042 в 12 СУ „Иван Асен II“, район „Средец“ е гласувало лице, което не е получило бележка от машината за неговия вот. На екрана на машината се изписва, че гласът е регистриран, а бележка няма. Техническото лице е отстранило техническата неизправност. Извършена е проверка от РИК. Обстоятелствата по сигнала са потвърдени и допълнени, че за липсващата контролна разписка е съставен протокол, който ще бъде предоставен с изборните книжа на РИК.

На 11.07.2021 г. в 14:59 ч. на електронния адрес на РИК в 24 ИР София е получен сигнал от адв. Надежда Георгиева Йорданова – упълномощен представител на „Демократична България-Обединение“, с вх. № ИР-24-360/11.07.2021 г. В сигнала се излагат данни, че в на 11.07.2021 г., към 14.00 ч. в района на СИК № 244607045, 23 СОУ, бул. „Ситняково“ No 21, гр. София, на лице с увреждане е било помогнато от член на СИК, като последният е пъхнал вместо гласоподавателя картата в машината, показал е какво да прави и не е показал, че има следващ екран с партии. Извършена е проверка от РИК, като обстоятелствата по сигнала са били отречени. Подателят на сигнала е уведомен и е приел констатацията.

На 11.07.2021 г. в 17:25 ч. в РИК в 24 ИР София е получен сигнал от Павел Борисов Ангелов - секретар на СИК № 244603063, 24 МИР, с вх. № ИР-24-366/11.07.2021 г. В сигнала се излагат данни, че в началото на изборния ден не е генерирана контролна разписка от машината за гласуване, като същата е генерирана минути по-късно, след като определен брой гласоподаватели вече са упражнили правото си на глас. Около 12.30 ч. машината за гласуване е спряла да работи. След уведомяване на отговорния оторизиран техник, техническият проблем е отстранен. Дадени са указания по телефона от РИК на СИК.

На 11.07.2021 г. в 17:25 ч. на електронния адрес на РИК в 24 ИР София е получен сигнал от Светослава Манчева с вх. № ИР-24-367/11.07.2021 г. В сигнала се излагат данни, че на 11.07.2021 г., към 16.00 ч. в СИК № 244607056, район „Слатина“, в 148 ОУ "Професор доктор Любомир Милетич", при установяване на самоличността на гласоподавателя, последният е установил, че срещу неговите имена са посочени други лични данни и е положен друг подпис. Данните на жалбоподателя Светослава Манчева са записани на реда на лицето, чиито данни са вписани в реда на лицето Манчева, като е сложена стрелка, че данните следва да се четат разменено. Дадени са указания по телефона от РИК на СИК.

На 11.07.2021 г. в 17:35 ч. в РИК в 24 ИР София е получен сигнал от Донка Петрова Стоилова с вх. № ИР-24-368/11.07.2021 г. В жалбата жалбоподателката се оплаква от липсата на гласуване на хартия, като счита, че гласуването само с машини нарушава правото й на глас. РИК 24 приема сигнала за сведение.

На 11.07.2021 г. в  17:39 ч. на електронния адрес на РИК в 24 ИР София е получен сигнал от Дияна Анастасова Гарова – представител на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ с вх. № ИР-24-369/11.07.2021 г. В сигнала се излагат данни, че в секция 244604034 на 112 ОУ в район „Оборище“ някои от гласоподавателите не са сгъвали контролните разписки след машинното гласуване. РИК констатира, че разписките се поставят в непрозрачна кутия, с оглед на което ИК не е нарушен. Дадени са указания на СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 11.07.2021 в 19:29 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № ИР 24 – 156 / 23.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 268, ал.5 от Изборния кодекс

 • № ИР 24 – 155 / 13.07.2021

  относно: Определяне на процесуални представители на РИК в 24 ИР София пред АССГ

 • № ИР 24 – 154 / 11.07.2021

  относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

всички решения