Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ ИР 24 - 80
София, 01.07.2021

ОТНОСНО: Поставени агитационни материали на територията на район „Искър“ - СО в нарушение на изискванията на Изборния кодекс

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпила жалба с рег. инд. ИР 24 - 176 от 30.06.2021 г. в 16.45 от Николай Белалов – наблюдател от Института за социална интеграция. С жалбата се сезира РИК в 24 ИР София за поставен на агитационен материал в нарушение на изискванията на ИК за предстоящите избори за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021 г.  В жалбата се твърди, че агитационният материал е поставен на територията на административен район „Искър”- Столична община, а именно: автосервиз в ж.к. „Дружба -2“, микрорайон 5 до хипермаркет Лидл. В жалбата се посочва, че агитационният материал е поставен в частен имот, но от външната страна, а не от вътрешната, което жалбоподателя приема за нарушение на Заповед № СОА21-РД09-779/03.06.2021 г. на кмета на СО.

Видно от приложения към жалбата снимков материал се установява, че агитационният материал наистина е разположен от външната страна, а не от вътрешната. Следва да се обърне внимание, че съгласно т.1 от посочената заповед, поставянето на агитационни материали е задължително да става от външната страна единствено при поставяне на агитационни материали върху витрини. Поради последното, визираната в жалбата разпоредба не е приложима в конкретния случай.

При така установената фактическа обстановка и на основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.20 от ИК, РИК в 24 ИР София

 

РЕШИ

 

ОТХВЪРЛЯ жалба с рег. инд. ИР 24 – 176 от 30.06.2021 г. в 09:15 ч. от Николай Белалов – наблюдател от Института за социална интеграция, заведена под №12 в Електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до РИК и решенията по тях, поради липса на извършени изборни нарушения на Изборния кодекс и Заповед № СОА21-РД09-779/03.06.2021 г. на кмета на СО.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 01.07.2021 в 17:50 часа

Календар

Решения

  • № ИР 24 – 156 / 23.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 268, ал.5 от Изборния кодекс

  • № ИР 24 – 155 / 13.07.2021

    относно: Определяне на процесуални представители на РИК в 24 ИР София пред АССГ

  • № ИР 24 – 154 / 11.07.2021

    относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

всички решения