Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ ИР 24 - 78
София, 01.07.2021

ОТНОСНО: Определяне на броя на членовете на подвижни СИК по чл. 28, ал. 2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и преодоляване на последиците, във връзка с Решение № 350-НС от 30 юни 2021 г. на ЦИК в 24 ИР София за произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021 г.

На основание чл. 70, ал. 4, чл. 72, ал.1, т.1, т.4 и т.6, във връзка с чл. 89, ал.2 и чл. 9, ал. 6, 8 и 9, чл. 37, чл. 90 и чл.92 от ИК, както и Решение № 350-НС от 30 юни 2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в 24  ИР София

 

РЕШИ

Броят на членовете на всяка от подвижните секционни избирателни комисии по чл. 28, ал. 2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и преодоляване на последиците, които е възможно да бъдат разкрити при условията на ИК е 3 /трима/членове, в т.ч. председател, заместник-председател и секретар.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.      

 

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 01.07.2021 в 17:42 часа

Календар

Решения

  • № ИР 24 – 156 / 23.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 268, ал.5 от Изборния кодекс

  • № ИР 24 – 155 / 13.07.2021

    относно: Определяне на процесуални представители на РИК в 24 ИР София пред АССГ

  • № ИР 24 – 154 / 11.07.2021

    относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

всички решения