Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ ИР 24 - 77
София, 01.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък с представители на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило предложение с вх. № 187-НС/01.07.2021 г. от КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ““, с което е представен списък с 36 представители на коалицията от партии в изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г., в който е посочено име, ЕГН, номер и дата на пълномощно. Общият брой на представителите не надхвърля общия брой секции в 24 ИР София, поради което и на основание чл.124, ал.4 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ:

 

Публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София, списък с 36 (тридесет и шест) представители на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.       

 

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 01.07.2021 в 17:39 часа

Календар

Решения

  • № ИР 24 – 156 / 23.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 268, ал.5 от Изборния кодекс

  • № ИР 24 – 155 / 13.07.2021

    относно: Определяне на процесуални представители на РИК в 24 ИР София пред АССГ

  • № ИР 24 – 154 / 11.07.2021

    относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

всички решения