Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ ИР 24 - 75
София, 01.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Кремиковци“– СО

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпили писма с рег. инд. № 154/29.06.2021 г. и № 190/01.07.2021 г. от кмета на район „Кремиковци" с искане за промени в съставите на СИК. Към писмото са приложени предложения за промяна в съставите на СИК - район „Кремиковци" - СО, във връзка с възникнали обстоятелства по чл. 51, ал. 2  от ИК.

На основание чл. 70 ал. 4, чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 и във  връзка с чл. 51, ал.2 от ИК, РИК в 24 ИР София

 

РЕШИ:

 1.  Освобождава членове на секционни избирателни комисии в район „Кремиковци" - СО, посочени в списък - приложение 1 към настоящото решение.
 2. На мястото на освободените членове, назначава нови членове, поименно посочени със заеманата от тях длъжност и съответна секция в списък - Приложение №1 към настоящото решение.
 3. Анулира издадените удостоверения на освободените членове и издава удостоверения на назначените.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 01.07.2021 в 17:36 часа

Календар

Решения

 • № ИР 24 – 156 / 23.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 268, ал.5 от Изборния кодекс

 • № ИР 24 – 155 / 13.07.2021

  относно: Определяне на процесуални представители на РИК в 24 ИР София пред АССГ

 • № ИР 24 – 154 / 11.07.2021

  относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

всички решения