Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ ИР 24 - 57
София, 25.06.2021

ОТНОСНО: Поставени агитационни материали на територията на район „Искър“ - СО в нарушение на изискванията на Изборния кодекс

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпил сигнал с рег. инд. ИР 24 - 116 от 22.06.2021 г. в 10:43 ч. от Инициативен комитет „Дружба 2“, чрез представляващия Зоя Лазарова Консулова. Със сигнала сезират РИК в 24 ИР София за поставени в нарушение на изискванията на ИК агитационни материали-транспаранти на кандидата за народен представител Борис Цветков в предстоящите избори за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021 г. Агитационните материали са разположени на територията на административен район „Искър”- Столична община, а именно:

 1. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ на бул. „Христофор Колумб“, при пешеходна пътека срещу спирка на бл.3;
 2. Върху пейка на бул. „Христофор Колумб“ до спирка на бл.3;
 3. Върху пешеходни ограждения /решетъчни парапети/ на бул. „Христофор Колумб“, в ж.к. „Дружба-1”;
 4. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ пред 13 ДГ „Калинка“, в ж.к. „Дружба-1”;
 5. Върху оградата на детска площадка, срещу 125 блок в ж.к. „Дружба-1”;
 6. На ограда на прилежаща градинка към бл.27, срещу заведение „Тибает“ в ж.к. „Дружба-1”;
 7. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ на бул. „Искърско шосе“, от двете страни на трамвайна спирка блок 26 в ж.к.”Дружба-1”;
 8. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ пред бл.2 в ж.к. „Дружба-1”;
 9. Транспарант директно върху оградата на частно учебно заведение - Детска градина и училище на ул. „Тирана“,  ж.к. „Дружба-1”;
 10. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ пред 96 ДГ „Росна китка“-централна сграда в ж.к. „Дружба-1”;
 11. Върху оградата на спортно игрище до магазин „Макс“ в ж.к. „Дружба-1”;
 12. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ до бл.51 на ул. „Тирана в ж.к. „Дружба-1”;
 13. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ пред 4 ОУ „Професор Джон Атанасов“ в ж.к. „Дружба-1”;
 14. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ пред 108 ДГ „Детско царство“-централна сграда в ж.к. „Дружба-1”;
 15. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ при Метростанция 20, „Дружба“, вход-изходи към ж.к. „Дружба1“ при бл.60 в ж.к. „Дружба-1”;
 16. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ при Метростанция 20, „Дружба“, вход-изходи към ж.к. „Дружба1“ при бл.61 в ж.к. „Дружба-1”;
 17. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ на ул. „Капитан Димитър Списаревски“, зад блок 61 в ж.к.”Дружба-1”;
 18. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ на бул. „Искърско шосе“, трамвайна спирка 28 ДКЦ в ж.к.”Дружба-1”;
 19. Върху парапетите на двете пешеходни пасарелки на ул. „Димитър Списаревски” (до хипермаркет „Кауфланд”);
 20. Върху парапет между блок 226 и детска площадка в „Дружба-2“ – втора част.;
 21. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ пред 185 ДГ „Звездичка“-централна сграда в ж.к. „Дружба-2”-втора част;
 22. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ на пешеходен светофар на спирка блок 255 в ж.к. „Дружба-2”-втора част;
 23. Върху ограда на незавършен строеж до бл.256 зад пицария „Доминос” в ж.к. „Дружба-2“ – втора част;
 24. Върху ограда срещу бл.252, вх.А и вх.Б, до 68 СУ „Акад. Н. Обрешков“ в ж.к. „Дружба-2“ – втора част;
 25. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ на кръстовището на бул. „Цветан Лазаров“ и бул. „Копенхаген“ в ж.к. „Дружба-2”;
 26. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ на бул. „Копенхаген“, срещу спирка на блок 305 в ж.к. „Дружба-2”;
 27. Върху пешеходни ограждения /парапети/ на бул. „Копенхаген“ при пешеходна пътека срещу заведение „Кайряка“ в ж.к. „Дружба-2”-втора част;
 28. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ на кръстовището на бул. „Копенхаген“ и ул. „Обиколна“ в ж.к. „Дружба-2”;
 29. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ пред 88 ДГ „Детски рай“ в ж.к. „Дружба-2”;
 30. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ пред 150 ОУ „Цар Симеон Първи“ в ж.к. „Дружба-2”;
 31. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ при светофар на ул. „Димитър Пешев“ при магазин Родео в ж.к. „Дружба-2“ ;
 32. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ срещу спирка „Родео“/посока Гара Искър/ в ж.к. „Дружба-2“.

Приложен е снимков материал.

По сигнала е образувана проверка в състав: Калин Ангелов, Симеон Дочев и Евгений Пепелянков – членове на РИК в 24 ИР София.

Проверката е констатирала следните факти, които са обективирани в констативен протокол от 23.06.2021 г., неразделна част от настоящото решение, а именно:

На посочените в сигнала и посетени адреси е констатирано наличие на агитационни материали на Борис Цветков, кандидат за народен представител, като на същите има отбелязан текст „гласувайте за партия/коалиция с номер 4“ и „гласувайте с преференция с номер 116“.  На пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ пред 96 ДГ „Росна китка“- централна сграда в ж.к. „Дружба-1” не е наличен агитационен материал в момента на проверката, а транспарант върху  оградата на частно учебно заведение - Детска градина и училище на ул. „Тирана“,  ж.к. „Дружба-1”, е поставен в частна собственост и не е наличен сигнал от собственика по смисъла на чл. 183, ал. 3 от ИК.

   Видно от справка на административен район „Искър”- Столична община, останалите адреси представляват общинска собственост и не са поставени на определените за това места. Въз основа на гореизложеното се констатира нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК и Заповед СОА21-РД09-779/03.06.2021 г. на кмета на Столична община за поставяне на агитационни материали на определените за това места.

Също така, при извършената проверка е установено, че агитационния материал на Борис Цветков върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ на бул. „Искърско шосе“ от двете страни на трамвайна спирка при блок 26 в ж.к. „Дружба-1“ е в нарушение на изискванията на чл. 183, ал. 2 от ИК. Последният не отговаря на изискването информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ.

При така установената фактическа обстановка и на основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.17, чл.186, ал.1, чл. 183, ал.2 и ал.3, чл. 480, ал. 2 вр. чл. 496 от ИК, РИК в 24 ИР- София

 

РЕШИ

 

І. Указва на кмета на административен район „Искър“ – СО да премахне и изземе агитационните материали, поставени в нарушение на чл.183, ал.3 от ИК на следните локации:

 1. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ на бул. „Христофор Колумб“, при пешеходна пътека срещу спирка на бл.3;
 2. Върху пейка на бул. „Христофор Колумб“ до спирка на бл.3;
 3. Върху пешеходни ограждения /решетъчни парапети/ на бул. „Христофор Колумб“, в ж.к. „Дружба-1”;
 4. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ пред 13 ДГ „Калинка“, в ж.к. „Дружба-1”;
 5. Върху оградата на детска площадка, срещу 125 блок в ж.к. „Дружба-1”;
 6. На ограда на прилежаща градинка към бл.27, срещу заведение „Тибает“ в ж.к. „Дружба-1”;
 7. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ на бул. „Искърско шосе“, от двете страни на трамвайна спирка блок 26 в ж.к.”Дружба-1”;
 8. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ пред бл.2 в ж.к. „Дружба-1”;
 9. Върху оградата на спортно игрище до магазин „Макс“ в ж.к. „Дружба-1”;
 10. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ до бл.51 на ул. „Тирана в ж.к. „Дружба-1”;
 11. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ пред 4 ОУ „Професор Джон Атанасов“ в ж.к. „Дружба-1”;
 12. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ пред 108 ДГ „Детско царство“-централна сграда в ж.к. „Дружба-1”;
 13. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ при Метростанция 20, „Дружба“, вход-изходи към ж.к. „Дружба1“ при бл.60 в ж.к. „Дружба-1”;
 14. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ при Метростанция 20, „Дружба“, вход-изходи към ж.к. „Дружба1“ при бл.61 в ж.к. „Дружба-1”;
 15. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ на ул. „Капитан Димитър Списаревски“, зад блок 61 в ж.к.”Дружба-1”;
 16. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ на бул. „Искърско шосе“, трамвайна спирка 28 ДКЦ в ж.к.”Дружба-1”;
 17. Върху парапетите на двете пешеходни пасарелки на ул. „Димитър Списаревски” (до хипермаркет „Кауфланд”);
 18. Върху парапет между блок 226 и детска площадка в „Дружба-2“ – втора част.;
 19. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ пред 185 ДГ „Звездичка“-централна сграда в ж.к. „Дружба-2”-втора част;
 20. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ на пешеходен светофар на спирка блок 255 в ж.к. „Дружба-2”-втора част;
 21. Върху ограда на незавършен строеж до бл.256 зад пицария „Доминос” в ж.к. „Дружба-2“ – втора част;
 22. Върху ограда срещу бл.252, вх.А и вх.Б, до 68 СУ „Акад. Н. Обрешков“ в ж.к. „Дружба-2“ – втора част;
 23. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ на кръстовището на бул. „Цветан Лазаров“ и бул. „Копенхаген“ в ж.к. „Дружба-2”;
 24. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ на бул. „Копенхаген“, срещу спирка на блок 305 в ж.к. „Дружба-2”;
 25. Върху пешеходни ограждения /парапети/ на бул. „Копенхаген“ при пешеходна пътека срещу заведение „Кайряка“ в ж.к. „Дружба-2”-втора част;
 26. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ на кръстовището на бул. „Копенхаген“ и ул. „Обиколна“ в ж.к. „Дружба-2”;
 27. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ пред 88 ДГ „Детски рай“ в ж.к. „Дружба-2”;
 28. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ пред 150 ОУ „Цар Симеон Първи“ в ж.к. „Дружба-2”;
 29. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ при светофар на ул. „Димитър Пешев“ при магазин Родео в ж.к. „Дружба-2“ ;
 30. Върху пешеходни ограждения /тръбно-решетъчни парапети/ срещу спирка „Родео“/посока Гара Искър/ в ж.к. „Дружба-2“.

 

ІІ. Оправомощава председателя на РИК в 24 ИР София да състави акт за установяване на административното нарушение.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

      

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 25.06.2021 в 13:11 часа

Календар

Решения

 • № ИР 24 – 156 / 23.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 268, ал.5 от Изборния кодекс

 • № ИР 24 – 155 / 13.07.2021

  относно: Определяне на процесуални представители на РИК в 24 ИР София пред АССГ

 • № ИР 24 – 154 / 11.07.2021

  относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

всички решения