Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ ИР 24 - 56
София, 25.06.2021

ОТНОСНО: Утвърждаване на План-схема на разположението на РИК 24 ИР и Изчислителния пункт към РИК в 24 ИР София при упражняване на правомощията на РИК по чл. 287 от ИК.

С оглед създаване на организация за законосъобразно и ефективно упражняване правомощията на РИК в 24 ИР София по приемане на изборните книжа и материали от секционните избирателни комисии

На основание на чл. 70, ал.4 и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1, от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район  София

 

РЕШИ

 

Утвърждава план-схема на разположението на състава и материално-техническото обезпечение на РИК в 24 ИР София  и Изчислителния пункт към РИК в 24 ИР София при упражняване на правомощията по чл. 287 от ИК в зала "Арена Асикс".

План-схемата не се публикува.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

      

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 25.06.2021 в 13:10 часа

Календар

Решения

  • № ИР 24 – 156 / 23.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 268, ал.5 от Изборния кодекс

  • № ИР 24 – 155 / 13.07.2021

    относно: Определяне на процесуални представители на РИК в 24 ИР София пред АССГ

  • № ИР 24 – 154 / 11.07.2021

    относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

всички решения