Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ ИР 24 - 27
София, 07.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на КП „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Постъпило е предложение от  КП „ГЕРБ-СДС“ за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г., подписано от Бойко Методиев Борисов, представляващ коалицията, подадено от Тодор Славов Кръстев - упълномощен от Бойко Методиев Борисов, предложението е по образец (Приложение № 64 от изборните книжа) подадено в срок и заведено под № 13 на 07.06.2021 г. в 15:45 ч. във входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. (Приложение № 68 от изборните книжа). Предлага се регистрация на  24 (двадесет и четири) кандидата за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Към предложението  са приложени: 24 бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение № 66 от изборните книжа), пълномощно от представляващия партията Бойко Методиев Борисов.

 

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, чл. 72, ал. 1, т. 8, чл. 255 от ИК, Районна избирателна комисия в 24 ИР – София

 

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от КП „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1.

 

Даниел

Павлов

Митов

2.

 

Тома

Любомиров

Биков

3.

 

Евгения

Бисерова

Алексиева

4.

 

Георги

Иванов

Георгиев

5.

 

Драгомир

Христов

Младенов

6.

 

Валентин

Иванов

Радев

7.

 

Зоран

Александров

Рангелов

8.

 

Николай

Нидал

Алгафари

9.

 

Михаела

Атанасова

Иванова

10.

 

Любомир

Николаев

Талев

11.

 

Анатоли

Благоев

Илиев

12.

 

Христо

Стоянов

Петров

13.

 

Николай

Асенов

Николов

14.

 

Маргарита

Драгомирова

Александрова-Манова

15.

 

Анжела

Миткова

Христова

16.

 

Росен

Драгомиров

Стоянов

17.

 

Валентина

Кирилова

Христова

18.

 

Антоанета

Димитрова

Кирова

19.

 

Атанас

Йорданов

Енгьозов

20.

 

Теодорина

Кирилова

Тодорова

21.

 

Любомир

Иванов

Ковачев

22.

 

Даниел

Василев

Костов

23.

 

Мартин

Албенов

Атанасов

24.

 

Николай

Асенов

Марковски

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 70 от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 07.06.2021 в 18:14 часа

Календар

Решения

  • № ИР 24 – 156 / 23.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 268, ал.5 от Изборния кодекс

  • № ИР 24 – 155 / 13.07.2021

    относно: Определяне на процесуални представители на РИК в 24 ИР София пред АССГ

  • № ИР 24 – 154 / 11.07.2021

    относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

всички решения