Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ ИР 24 - 26
София, 07.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на коалиция „Българските патриоти - ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“ за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Постъпило е предложение от  коалиция „Българските патриоти - ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“ за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г., чрез Пламен Трифонов Христов, действащ като представител на Красимир Дончев Каракачанов, Веселин Найденов Марешки и Валери Симеонов Симеонов.  Предложението е по образец (Приложение № 64 от изборните книжа), подадено е в срок и е заведено под № 12 на 07.06.2021 г. в 12.35 ч. във входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. (Приложение № 68 от изборните книжа). Предлага се регистрация на 24 (двадесет и четири) кандидати за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Към предложението са приложени: 24 броя заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение № 66 от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на коалиция „Българските патриоти - ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“ за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, чл. 72, ал. 1, т. 8, чл. 255 от ИК, Районна избирателна комисия в 24 ИР – София

 

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция „Българските патриоти - ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“ за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1.

 

Албена

Владимирова

Найденова

2.

 

Венера

Божидарова

Тодорова

3.

 

Христо

Панчев

Смоленов

4.

 

Васил

Светославов

Христов

5.

 

Султанка

Димитрова

Петрова

6.

 

Димитър

Душков

Пенев

7.

 

Величко

Иванов

Георгиев

8.

 

Боян

Петров

Петров

9.

 

Петър

Петров

Жеков

10.

 

Кузман

Илиев

Илиев

11.

 

Надя

Иванова

Андреевска

12.

 

Стефан

Петров

Петков

13.

 

Наталия

Вълчева

Петрова

14.

 

Георги

Михайлов

Михайлов

15.

 

Антония

Петрова

Пеева

16.

 

Ива

Тодорова

Колева

17.

 

Иван

Велков

Димитров

18.

 

Ирена

Лъчезарова

Георгиева

19.

 

Владислав

Лалов

Лалов

20.

 

Илиян

Христов

Димитров

21.

 

Борислав

Кирилов

Борисов

22.

 

Людмила

Стоянова

Ангелова

23.

 

Гергана

Борисова

Алексиева

24.

 

Пламена

Тодорова

Маречкова

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 70 от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 07.06.2021 в 18:13 часа

Календар

Решения

  • № ИР 24 – 156 / 23.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 268, ал.5 от Изборния кодекс

  • № ИР 24 – 155 / 13.07.2021

    относно: Определяне на процесуални представители на РИК в 24 ИР София пред АССГ

  • № ИР 24 – 154 / 11.07.2021

    относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

всички решения