Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ ИР 24 - 25
София, 07.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Постъпило е предложение от  КП „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г., чрез Александър Вачев Петров, действащ като представител на Иван Асенов Атанасов, председател и представляващ коалицията.  Предложението е по образец (Приложение № 64 от изборните книжа), подадено е в срок и е заведено под № 11 на 07.06.2021 г. в 11.40 ч. във входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. (Приложение № 68 от изборните книжа). Предлага се регистрация на 8 (осем) кандидати за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Към предложението са приложени: 8 броя заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение № 66 от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на КП „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, чл. 72, ал. 1, т. 8, чл. 255 от ИК, Районна избирателна комисия в 24 ИР – София

 

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от КП „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1.

 

Ивайло

Василев

Мишев

2.

 

Боян

Любомиров

Дуранкев

3.

 

Симеон

Димитров

Пенев

4.

 

Симеон

Тодоров

Гагов

5.

 

Радинка

Маринова

Дякова

6.

 

Владимир

Александров

Чучуев

7.

 

Красимир

Иванов

Демиров

8.

 

Илия

Петров

Тодоров

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 70 от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 07.06.2021 в 18:12 часа

Календар

Решения

  • № ИР 24 – 156 / 23.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 268, ал.5 от Изборния кодекс

  • № ИР 24 – 155 / 13.07.2021

    относно: Определяне на процесуални представители на РИК в 24 ИР София пред АССГ

  • № ИР 24 – 154 / 11.07.2021

    относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

всички решения