Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ ИР 24 - 24
София, 07.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Постъпило е предложение от  ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. подписано от представляващия партията Борил Климентов Соколов. Предложението е по образец (Приложение № 64-НС от изборните книжа), подадено е в срок и е заведено под № 10 на 07.06.2021 г. в 09.55 ч. във входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. (Приложение № 68-НС от изборните книжа). Предлага се регистрация на 24 (двадесет и четири) кандидати за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Към предложението са приложени: 24 броя заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение № 66-НС от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“  за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, чл. 72, ал. 1, т. 8, чл. 255 от ИК, Районна избирателна комисия в 24 ИР – София

 

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“   за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1.

 

ВАСИЛ

КРУМОВ

БОЖКОВ

2.

 

ЛЮДМИЛ

НИКОЛОВ

РАНГЕЛОВ

3.

 

ЕЛЕНА

ПЕТРОВА

ДИМИТРОВА

4.

 

ВЕСЕЛИН

СВЕТОСЛАВОВ

ДЖАМБОВ

5.

 

ЕВЕЛИНА

ЕМАНУИЛОВА

ПИНАЛОВА

6.

 

ДАНИЕЛА

ВАСИЛЕВА

ГЕРАСИМОВА

7.

 

ГЕОРГИ

ОГНЯНОВ

НАЙДЕНОВ

8.

 

КОНСТАНТИН

ХРИСТОВ

ТЕРЗИЕВ

9.

 

ГЕРГАНА

ГЕОРГИЕВА

ЙОРДАНОВА

10.

 

ВАНЯ

ПЕТРОВА

ВЕСЕЛИНОВА

11.

 

НИКОЛАЙ-ЛУИДЖИ

 

НЕДЕЛЧЕВ

12.

 

НЕДКО

ДОБРИНОВ

ДИМИТРОВ

13.

 

ЛИЛИЯ

ЛЮБОМИРОВА

ФРАНЦОВА- БОГДАНОВА

14.

 

СТАНИСЛАВ

ВЕСЕЛИНОВ

БАЙРАКТАРОВ

15.

 

КРИСТИНА

ГЕОРГИЕВА

АЛЕКСАНДРОВА

16.

 

КАМЕН

БОЖКОВ

РАДОВАНОВ

17.

 

КОНСТАНТИН

КРУМОВ

ПАУНОВ

18.

 

ДАНИЕЛА

РАДКОВА

КОЛОВА

19.

 

ЦВЕТАН

ИВАНОВ

КОСТОВ

20.

 

ЛЮБОСЛАВА

ТОДОРОВА

СТОЯНОВА

21.

 

ЦЕНКА

ТОДОРОВА

ЦОЧЕВА

22.

 

ИВЕТА

ЮЛИАНОВА

ДИМИТРОВА

23.

 

МАЛИНА

МАНОЛОВА

ГЪЛЪБОВА-КАНЕВА

24.

 

ДИЛЯН

СЛАВЕЙКОВ

ПЕТРОВ

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 70-НС от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 07.06.2021 в 18:12 часа

Календар

Решения

  • № ИР 24 – 156 / 23.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 268, ал.5 от Изборния кодекс

  • № ИР 24 – 155 / 13.07.2021

    относно: Определяне на процесуални представители на РИК в 24 ИР София пред АССГ

  • № ИР 24 – 154 / 11.07.2021

    относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

всички решения