Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ ИР 24 - 21
София, 06.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „ПОДЕМ“ за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Постъпило е предложение от  политическа партия ПП „ПОДЕМ“ за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г., подписано от представляващия партията Александър Цветков Богданов. Предложението е по образец (Приложение № 64-НС от изборните книжа), подадено е в срок и е заведено под № 4 на 04.06.2021 г. в 15.55ч. във входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. (Приложение № 68-НС от изборните книжа). Предлага се регистрация на 3 (трима) кандидати за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Към предложението са приложени: 3 броя заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение № 66-НС от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на ПП „ПОДЕМ“  за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, чл. 72, ал. 1, т. 8, чл. 255 от ИК, Районна избирателна комисия в 24 ИР – София

 

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП „ПОДЕМ“  за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Калин

Ячев

Ячев

2

 

Димитър

Генчев

Пейков

3

 

Ангел

Стоянов

Бончев

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 70-НС от изборните книжа).

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 06.06.2021 в 17:24 часа

Календар

Решения

  • № ИР 24 – 156 / 23.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 268, ал.5 от Изборния кодекс

  • № ИР 24 – 155 / 13.07.2021

    относно: Определяне на процесуални представители на РИК в 24 ИР София пред АССГ

  • № ИР 24 – 154 / 11.07.2021

    относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

всички решения