Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ ИР 24 - 20
София, 06.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „Бригада“ за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Постъпило е предложение от ПП „Бригада“ за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021 г., подписано от Арбен Ефремов Хавальов, представляващ партията, подадено от Стела Петрова Стоянова- упълномощена от Арбен Ефремов Хавальов, предложението е по образец (Приложение № 64-НС от изборните книжа), подадено в срок и заведено под № 7 на 05.06.2021 г. в 15:45 ч. във входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.(Приложение № 68 - НС от изборните книжа). Предлага се регистрация на 2 (двама) кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021 г.

Към предложението са приложени: 2 бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение № 66 - НС от изборните книжа), пълномощно от представляващия партията Арбен Ефремов Хавальов.

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на ПП „Бригада“ за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районна избирателна комисия в 24 ИР – София 

 

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП „Бригада“ за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

 

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Илвие

Ибраимова

Имамова

2

 

Александър

Арбенов

Ефремов

 

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 70-НС от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 06.06.2021 в 17:24 часа

Календар

Решения

  • № ИР 24 – 156 / 23.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 268, ал.5 от Изборния кодекс

  • № ИР 24 – 155 / 13.07.2021

    относно: Определяне на процесуални представители на РИК в 24 ИР София пред АССГ

  • № ИР 24 – 154 / 11.07.2021

    относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

всички решения