Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ ИР 24 - 17
София, 04.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 11.07.2021 г.

Постъпило е предложение от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 11.07.2021 г., подписано от Корнелия Петрова Нинова, представляваща коалицията, подадено от Георги Страхилов Свиленски - упълномощен от Корнелия Петрова Нинова, предложението е по образец (Приложение № 64-НС от изборните книжа) подадено в срок и заведено под № 3 на 04.06.2021 г. в 12.20 ч. във входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.(Приложение № 68 - НС от изборните книжа). Предлага се регистрация на 24 (двадесет и четири) кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021 г.

Към предложението са приложени: 24 бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение №66 - НС от изборните книжа), пълномощно от представляващия партията Корнелия Петрова Нинова.

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районна избирателна комисия в 24 ИР – София 

 

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Георги

Страхилов

Свиленски

2

 

Ленко

Николов

Петканин

3

 

Николай

Боянов

Маринов

4

 

Нона

Кръстева

Йотова

5

 

Александър

Венциславов

Димитров

6

 

Иван

Георгиев

Айолов

7

 

Даниела

Стефанова

Георгиева

8

 

Христо

Петьов

Колев

9

 

Александър

Спасов

Грозданов

10

 

Димитър

Петков

Главинов

11

 

Цецка

Димитрова

Кочкова

12

 

Огнян

Иванов

Радев

13

 

Александър

Валентинов

Пеев

14

 

Десислава

Красимирова

Величкова

15

 

Таско

Михайлов

Ерменков

16

 

Борис

Цветков

Цветков

17

 

Александър

Стоянов

Димитров

18

 

Ани

Димитрова

Кьосева- Кирилова

19

 

Димитър

Теодоров

Русинов

20

 

Константин

Кирилов

Стоичков

21

 

Александър

Григориев

Колев

22

 

Цанка

Станева

Чакърова

23

 

Ели

Георгиева

Спасова - Пенева

24

 

Емил

Стефанов

Дриндолов

 

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 70-НС от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 04.06.2021 в 18:18 часа

Календар

Решения

  • № ИР 24 – 156 / 23.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 268, ал.5 от Изборния кодекс

  • № ИР 24 – 155 / 13.07.2021

    относно: Определяне на процесуални представители на РИК в 24 ИР София пред АССГ

  • № ИР 24 – 154 / 11.07.2021

    относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

всички решения