РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Боряна Христова Ефремова1/22.03.2017 г.
Ивета Калинова Цветкова1/22.03.2017 г.
Николай Димитров Манолов1/22.03.2017 г.
Валентин Бойчев Миланов1/22.03.2017 г.
Светлана Иванова Траянова1/22.03.2017 г.
Димитър Борисов Вълков1/22.03.2017 г.
Людмил Иванов Иванов1/22.03.2017 г.
Николай Емилов Шопов1/22.03.2017 г.
Десислав Стоянов Стоянов1/22.03.2017 г.
Теофана Борисова Якимова1/22.03.2017 г.
Владимир Иванов Русиянски1/22.03.2017 г.
Илия Велинов Велинов1/22.03.2017 г.
Живка Николова Тотева1/22.03.2017 г.
Надка Вълкова Гяурова1/22.03.2017 г.
Райна Стоянова Янакиева1/22.03.2017 г.

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения