Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 170-НС
София 24 ИР, 26.03.2017

ОТНОСНО: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София на 26.03.2017 г. в 15:16 ч. е постъпил сигнал от Дамян Димитров Логинов – секретар в 19-та Секционна избирателна комисия в р-н Подуяне. Сигналът е регистриран с вх. № 292/26.03.2017 г. и в него са изложени твърдения, че зам.-председателят на 19-та Секционна избирателна комисия в р-н Подуяне Димитър Темелков предварително е накъсал бюлетини от кочана и е поставил и двата печата. Също така се твърди, че същият влиза в конфликт с избиратели и спори с членовете на комисията.

По случая беше извършена проверка в 19-та Секционна избирателна комисия в р-н Подуяне от членовете на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София Иван Гебрелиев и Валентин Русев, в присъствието на председателят на Секционната избирателна комисия. В хода на проверката не бе установено наличието на предварително откъснати бюлетини, нито на предварително поставени печати на бюлетините. По случая бе съставен констативен протокол подписан от проверяващите членове на РИК и председателя на проверяваната комисия. Към протокола са приложени писмени обяснения от председателя на проверяваната комисия, в който същата потвърждава, че е запозната със сигнала, че същият не отговаря на истината – не се слагат предварително два печата, не се късат предварително бюлетини и зам.-председателят Димитър Темелков не се държи грубо с гласоподавателите.

С оглед на изложеното Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София и на основание чл.70, ал.4, чл.72, ал.1, т.20

РЕШИ

 

ОТХВЪРЛЯ сигнала на Димитър Димитров Логинов като неоснователен. Въпреки изложено на Димитър Темелков е  указано, да спазва изборното законодателство и Методическите указания  на ЦИК както и да се държи уважително към гласоподавателите и останалите членове на комисията.

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 26.03.2017 в 18:08 часа

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения