Архив избори:
26.03.2017

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По повод постъпили въпроси относно гласуване по реда на чл. 241 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия уведомява:

Студентите – редовна форма на обучение във висше учебно заведение, които не разполагат с надлежно заверена от учебното заведение за съответния семестър студентска книжка, включително дипломанти, курсанти, докторанти и др., могат да гласуват в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. по реда на чл. 241 от Изборния кодекс, след като се явят в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес, след представяне на документ за самоличност, удостоверителен документ (уверение, служебна бележка и др.), издаден от учебното заведение със седалище в съответното населено място, който да послужи пред СИК и от който да е видно, че лицето се обучава редовна форма на обучение в съответното висше учебно заведение за учебната 2016/2017 г.

При гласуването лицата подават декларация – Приложение № 17-НС от изборните книжа, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Лицата се дописват в избирателния списък под чертата и се допускат да гласуват, като в удостоверителния документ се отбелязват датата на гласуването, номерът на секцията и се вписва „гласувал“, след което документът се подписва от председателя и секретаря и се подпечатва с печата на СИК. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.

 

22.03.2017

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК НА 25.03.2017 Г. ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА РИК 24 ИР

С решение 119-НС от 22.03.2017 г. РИК в 24 ИР - София утвърди график за предаване на изборните книжа и материали на СИК в Двадесет и четвърти изборен район-София в предизборния ден - 25.03.2017 г.

Утвърденият график може да изтеглите ТУК

13.03.2017

График за провеждане на обученията на членовете на секционните избирателни комисии в 24 ИР София

 

Район

Дата

Час

Място

СРЕДЕЦ

20.03.2017

 

18:00

Зала № 4 „Проф. Асен Златаров“ на ФНТС,

 ул. „Г.С. Раковски“ № 108

ВЪЗРАЖДАНЕ

23.03.2017

 

18:00

НОИ, бул. „Ал. Стамболийски“ № 62, ет. 4

ОБОРИЩЕ

21.03.2017

18:00

Зала „Средец“ – ОКИ Средец

 ул. „Кракра“ 2А

СЕРДИКА 

22.03.2017

18:00

Синдикален дом на културата на транспортните работници в РБ

бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 106

ПОДУЯНЕ

22.03.2017

18:30

Актова зала

49 ОУ „Бенито Хуарес“,

ул. „Константин Фотинов“ № 4

СЛАТИНА

22.03.2017

18:00

Зала „Универсиада“ – зала „Изток“ – бул. „Шипченски проход“ № 2

ИСКЪР

16.03.2017

18:30

ОКИ "Искър",

бул. „Кръстю Пастухов„ № 23

КРЕМИКОВЦИ

21.03.2017

18:30

Читалище „Светлина“ – Кремиковци - кв. Кремиковци ул. „Радивоя" № 2

 

13.03.2017

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА МЕРКИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ НА ТЕЗИ ИЗБИРАТЕЛИ ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН.

 

РАЙОН

МЯСТО ЗА ГЛАСУВАНЕ

номер/а на инвалидна/и секция/и на първи етаж

01 Средец

6 ОУ-ул.6-ти септември № 16

244601025

 

127-мо СОУ-ул. Парчевич № 43

244601006

 

9 ФЕГ-бул. Патриарх Евтимий № 53

244601017

 

7 СОУ-ул Цар Шишман № 28

244601045

 

133 СОУ-ул.Цар Шишман № 1

244601023

 

38 СОУ-ул.Шипка № 40

244601031

 

12 СОУ-ул. Цар Иван Асен II № 72

244601037

 

Кино Влайкова-ул. Цар Иван Асен II № 11

244601036

 

 

03 Възраждане

91 НЕГ ,ул. “Позитано” №26

244603001

 

32 СОУ , бул. “Христо Ботев” №63

244603012

 

30 СОУ, бул. “Ал. Стамболийски” №125

244603039

 

18 СОУ, ул. “Пиротска” №68

244603011

 

46 ОУ , бул. “Христо Ботев” №109

244603016

 

134 ОУ, ул. “Пиротска” №78

244603044

 

43 ОУ, бул. “Сливница” №45

244603047

 

136 ОУ, ул. “Димитър Петков” №116

244603054

 

67 ОУ, ул. “Гюешево” №63

244603058

 

 

04 Оборище

ул. "Стара планина" № 13

244604011

 

бул. "Сливница" № 182

244604004

 

ул. "Искър" № 61

244604025

 

бул. "Княз Дондуков" № 60

244604031

 

ул. "Оборище" № 17

244604035

 

бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94

244604054

 

ул. "Султан тепе" № 1

244604039

 

 

05 Сердика

48-мо ОУ „Йосиф Ковачев” – ул. „Клокотница” № 21

244605001

 

Читалище „Цар Борис ІІІ – 1928” – ул. „Клокотница” № 29

244605009

 

14-то СОУ „Проф. д-р Асен Златаров” – ул. „Ген. Чернаев” № 8

244605024

 

100-но ОУ „Найден Геров” – ул. „Иван Йосифов” № 68

244605026

 

Читалище „Искра” – ул. „Първа българска армия” № 67

244605037

 

58-мо ОУ „Сергей Румянцев” – ул. „Железопътна” № 65

244605040

 

59-то СОУ „Васил Левски” – ул. „Кестен” № 1

244605052

 

29-то СОУ „Кузман Шапкарев” – ул. „Г. С. Раковски” № 20

244605055

 

60-то ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – кв. Бенковски, ул. „Наука” № 2

244605059

 

 

06 Подуяне

44 то СОУ,  ул. “Плакалница” № 45

244606015

 

49 то ОУ ,   ул. “К. Фотинов” № 4

244606006

 

143 то СОУ, ул.“Тодорини кукли” № 9

244606022

 

42 ро ОУ ,    ул. “ген.Липранди” № 5

244606029

 

95 то СОУ,  ул.“Ангел войвода” № 66

244606080

 

130 то СОУ,  ул.”К. Фотинов” № 118

244606056

 

199 то ОУ,  жк. “Левски зона Г”

244606076

 

 

07 Слатина

31 СУЧЕМ, ул. "Гео Милев" № 2

244607009

 

138 СОУ, ул. "Алфред Нобел" № 3

244607011

 

Общежитие "Академик", ул. "Коста Лулчев" № 27

244607029

 

23 СОУ, бул. "Ситняково" № 21

244607081

 

109 СОУ, ул. "Слатинска" № 24А

244607048

 

148 СОУ, ул. "Слатинска" № 35

244607078

 

94 ОУ, ул. "511-та" № 22

244607072

 

 

14 Искър

108 СОУ„Никола Беловеждов”, Жк Дружба, 1 част, Ул. „5038” № 15

244614001

 

89 ОУ„Христо Стамболски”, Жк Дружба, 1 част, Ул. „Чудомир Топлодолски” № 4

244614011

 

69 СОУ„Димитър  Маринов”, Жк Дружба, 1 част, Ул. „Чудомир Топлодолски” № 2

244614021

 

4 СОУ„Проф. Джон Атанасов”, Жк Дружба, Ул. "Тирана" № 12

244614031

 

68 СОУ„Никола Обрешков”, Жк Дружба, 2 част, бул. "Проф.Цв.Лазаров" № 122

244614043

 

150 ОУ„Цар Симеон І”, Жк Дружба, 2 част, Ул.  „Делийска воденица” № 11

244614056

 

книжна фабрика, ул. "5004" № 1

244614075

 

с. Бусманци, 65 училище, етаж 1

244614077

 

 

22 Кремиковци

кв. Враждебна, 85 СОУ, „ул. 59“ № 13

244622003

 

кв. Ботунец, 162 ОУ, ул. „Свобода“ № 10

244622010

 

кв. Кремиковци, 156 ОУ, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" № 2

244622014

 

Осигуряването на транспорт за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден - 26 март 2017 г. ще се реализира от дирекция „Транспорт" в Столична община, съгласно Заповед № СОА17-РД09-316 от 17.03.2017 г. на кмета на Столична община.

Предварителни заявки към Звеното за специализиран транспорт на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването се подават на телефон 02/9041351 и 080020720 (безплатен за гражданите), както следва: на 25.03.2017 г. от 07:00 до 20:30 ч. и на 26.03.2017 г. от 07:00 до 19:30 ч.

 

 

09.03.2017

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 03 2017 г. ЗА 24 ИР - СОФИЯ

06.03.2017

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

На вниманието на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г.

Условията и редът за участие на застъпници на кандидатите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. са разписани в Решение № 4172-НС/01.02.2017 г. на ЦИК.

Към заявлението (Приложение № 40-НС от изборните книжа) на партията или коалицията задължително се представя списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, декларация от лицата (Приложение № 43-НС от изборните книжа) и пълномощно на лицата, ако заявлението се подава от упълномощено лице.

Крайният срок за подаване на заявленията е 17.00 часа на 22 март 2017 г. съгласно т.5 от Решение № 4172-НС/01.02.2017 г. на ЦИК.

Образец на списък в excel формат

20.02.2017

Определяне на дата и час за теглене на жребий за определяне на реда за представяне на партиите и коалициите от партии, регистрирани в ЦИК в диспутите по БНТ 2 - София в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София съобщава, че жребият за определяне на реда за представяне на партиите и коалициите от партии, регистрирани в ЦИК в диспутите по БНТ 2 -София  в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. ще се проведе на 22.02.2017 г. от 17,30 часа в Заседателна зала на районна администрация «Възраждане», на адрес: гр.София , бул."Ал.Стамболийски" № 62, ет. 2. Жребият ще се проведе съобразно процедурата, определена с Решение №4300- НС от 13.02.2017 г. на ЦИК

 

14.02.2017

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ В РИК ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 Г.

Право да бъде избиран за народен представител има всеки български гражданин, който отговаря едновременно на следните условия:

 • няма друго гражданство;
 • навършил е 21 години към изборния ден включително;
 • не е поставен под запрещение (пълно или ограничено);
 • не изтърпява наказание лишаване от свобода.

Лица, които не могат да бъдат регистрирани като кандидати от партии и коалиции

Не могат да бъдат предложени и регистрирани като кандидати за народни представители от партии и коалиции военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членството в политическа партия.Тези граждани могат да участват в изборите само като независими кандидати.

Регистриране на кандидатски листи

 1. Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два изборни района.
 2. Независим кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район. Когато независим кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.
 3. В случай, че кандидат за народен представител бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация. Когато кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два изборни района, действителни са първите две по време регистрации.
 4. Районната избирателна комисия регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети.

Кандидатите, предложени от партия или коалиция, се регистрират от РИК след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 66-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващото/ите партията или коалицията лице/а или от изрично упълномощени от тях лице/а и се представя в РИК не по-късно от 21.02.2017 г. (32 дни преди изборния ден). Към предложението партията или коалицията прилага:

 • заявление – декларация от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК. (Приложение № 68-НС от изборните книжа);
 • пълномощно от лицето/та, упълномощено/и да представлява/т партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.
 • Технически носител в структуриран електронен вид - ОБРАЗЕЦ

Независим кандидат, предложени от инициативен комитет се регистрира от РИК след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 67-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се представя в РИК не по-късно от 21.02.2017 г. (32 дни преди изборния ден). Към предложението се прилагат:

 • списък с имената, единните граждански номера и саморъчните подписи на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи издигането на кандидата, положени пред член на инициативния комитет (Приложение № 69-НС от изборните книжа). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД.

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител, като съдържа имената, единен граждански номер и постоянния адрес на избирателите, положили саморъчен подпис. Данните на избирателите в структурирания електронен вид на списъка се изписват в последователността, в която са вписани в списъка на хартиен носител.

Формата и начина на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с решение № 4141- НС от 27.01.2017 г. на ЦИК.

 • заявление – декларация от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 от ИК, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК. (Приложение № 68-НС от изборните книжа).

 

Приложение

Програма за въвеждане на данните в структуриран вид

 

06.02.2017

Съобщение

За участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. инициативните комитети внасят безлихвен депозит в размер на 100 (сто) лева по сметка на Централната избирателна комисия в Българска народна банка, както следва:

IBAN: BG85 BNBG 9661 3300 1070 03

BIC: BNBGBGSD

Депозитите, внасяни в брой в Касовия център на Българска народна банка, намиращ се на адрес ул. “Михаил Тенев“ № 10 (зад търговския център на бул. “Цариградско шосе“), се приемат всеки работен ден до 15,45 часа с изключение на 08.02.2017 г., когато приемането се удължава до 17 часа. За внесения безлихвен депозит в брой се дължи такса, съгласно Приложение № 1, т. І (1.2) от „Тарифа за таксите, които БНБ събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети“. Внасянето на депозити чрез другите банки се извършва в рамките на работното време на съответната банка.

04.02.2017

Регистрация на инициативни комитети в РИК за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

І. Общи положения

 • За изборите за народни представители могат да се създават инициативни комитети на територията на съответния изборен район за издигане на независими кандидати за народни представители.

ІІ. Депозит за участие в изборите

 • За участие в изборите за народни представители инициативните комитети внасят безлихвен депозит в размер на 100 (сто) лева по банкова сметка в Българска народна банка.
 • В срок от 7 дни от обявяване на окончателните резултати от изборите за народни представители за Народно събрание ЦИК с решение възстановява депозита на инициативни комитети, чиито кандидати са получили действителни гласове не по-малко от една четвърт от районната избирателна квота.
 • Сумите от депозитите, които не се възстановяват, постъпват в Център „Фонд за лечение на деца“ към министъра на здравеопазването.

IIІ. Регистрация на инициативните комитети

 • За издигане на независим кандидат за народен представител се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район.
 • Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
 • Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.
 • Инициативният комитет представя в РИК заявление за регистрация (Приложение № 60-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 13 февруари 2017 г. (40 дни преди изборния ден).
 • Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.
 • В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единният граждански номер и адресът на независимия кандидат за народен представител;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

г) адрес, телефон, електронен адрес и лице за контакт.

 • Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец (Приложение № 62-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в изборите за народни представители, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК;

г) банков документ за внесен депозит по чл.129, ал.1, т.2 от ИК;

д) удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания, издадено от съответната банка;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 • Районната избирателна комисия (РИК) извършва проверка на заявлението и приложените към него документи при приемането им. При установяване на непълноти или несъответствия РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 13.02.2017 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата, и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, РИК отказва регистрация.
 • Отказът за регистрация може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК. Решението на ЦИК може да се обжалва пред ВАС по реда на чл.58 от ИК.

Когато ЦИК или съдът отмени решението за отказ за регистрация, РИК незабавно регистрира инициативния комитет за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация (13 февруари 2017 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (21 февруари 2017 г.).

IV. Заличаване на регистрация на инициативен комитет

 • Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди изборния ден (21 февруари 2017 г.). Заличаването се извършва по писмено заявление на инициативния комитет до РИК, подписано от лицето, представляващо инициативния комитет (Приложение № 61-НС от изборните книжа). Към заявлението се прилага решението на инициативния комитет за заличаване на регистрацията.

Районната избирателна комисия с решението за заличаване на регистрацията възстановява и внесения от съответния инициативен комитет депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 от ИК.

 • Депозитът по чл. 129, ал. 1 от ИК се възстановява в 7-дневен срок от влизането в сила на решението на РИК по т. 16

V. Подаване на документи за регистрация

 • Районните избирателни комисии незабавно след назначаването си приемат решение, с което определят срока за подаване на документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители.
 • Приемането на документите се извършва всеки календарен ден. Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 13 февруари 2017 г.
 • За регистрация на всеки инициативен комитет РИК приема отделно решение. Решенията се вписват незабавно в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители (Приложение № 63-НС от изборните книжа) и в публичния регистър на инициативните комитети (Приложение № 64-НС от изборните книжа).
 • Районната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители (Приложение № 65-НС от изборните книжа).
 • Не се изисква нотариална заверка за документите и книжата по кодекса с изключение на посочените в т. 11, буква „б“ от настоящото решение.

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 171-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

 • № 170-НС / 26.03.2017

  относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

 • № 169-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения