БСП за БЪЛГАРИЯ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
ВЛАДИМИР МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ24-379/24.03.2017 г.
КОСТАДИНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА24-380/24.03.2017 г.
АТАНАС ВЛАДИМИРОВ АТАНАСОВ24-382/24.03.2017 г.
АТАНАС ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ24-383/24.03.2017 г.
ВЕРОНИКА СТРАХИЛОВА ЙОРДАНОВА24-384/24.03.2017 г.
ЕМАНУИЛ ИЛИЕВ СТОИМЕНОВ24-386/24.03.2017 г.

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения