Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Димитър Спириев Симеонов186/24.03.2017
Мартин Стефанов Илиев187/24.03.2017
Християн Славянов Иванов188/24.03.2017
Деян Станиславов Димитров189/24.03.2017
Светлин Красимиров Савов190/24.03.2017
Кирил Радославов Велев191/24.03.2017

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения