ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Иван Стефанов Дойчев3/24.03.2017
Марин Делчев Варадинов4/24.03.2017
Албена Ангелова Йорданова5/24.03.2017
Петър Атанасов Христов6/24.03.2017
Стефани-Вели Радева Радева7/24.03.2017
Антония Илянова Тонева8/24.03.2017
Моника Даниелова Сотирова9/24.03.2017
Верка Велкова Чолакова10/24.03.2017
Еленица Велинова Трайкова12/24.03.2017
Деян Петров Ковачев13/24.03.2017
Стоян Лазаров Терзийски14/24.03.2017
Виолета Траянова Савова2/24.03.2017
Виктория Людмилова Стойчева15/24.03.2017
Петър Николаев Радев16/24.03.2017

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения