ВОЛЯ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Камелия Пенчева Минчева24-140/19.03.2017г
Лиляна Савова Минчева24-141/19.03.2017г
Антон Николов Панчев24-142/19.03.2017г
Константин Антонов Панчев24-143/19.03.2017г
Светлана Иванова Панчева24-144/19.03.2017г
ВАНЯ СЛАВЕЙКОВА БОГДАНОВА24-145/19.03.2017г
СИМЕОНКА КИРИЛОВА СИМЕОНОВА24-146/19.03.2017г
ЯНКО СТОЯНОВ ДИМОВ24-147/19.03.2017г
Веселин Веселинов Марешки24-148/19.03.2017г.
Димитър Пейов Нейков24-149/20.03.2017
Нели Георгиева Мишева24-150/20.03.2017
Георги Вълев Демирев24-151/20.03.2017
Крум Бойков Пеев24-152/20.03.2017
Иван Христов Вачков24-153/20.03.2017
Вероника Валентинова Василева24-154/20.03.2017
Виолета Лозанова Илиева24-155/20.03.2017
Антоанета Илиева Иванова24-156/20.03.2017
Мария Иванова Сиракова24-157/20.03.2017
Стефан Василев Исаев24-158/20.03.2017
Кирил Иванов Захариев24-159/20.03.2017
Стефан Росенов Десков24-160/20.03.2017
Танка Христова Николова24-161/20.03.2017
Николай Христов Николов24-162/20.03.2017
Мартина Радославова Кипова-Стоянова24-163/20.03.2017
Велислав Руменов Стоянов24-164/20.03.2017
Веселка Дойчинова Нанева-Николова24-165/20.03.2017
Иван Николов Николов24-166/20.03.2017

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения