Обединение ДОСТ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Стоян Борисов Маринов№ 01/22.03.2017 г.
Виолета Каменова Александрова№ 02/22.03.2017 г.
Светослав Евгениев Михайлов№ 03/22.03.2017 г.

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения