РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Александър Свиленов Петров01/22.03.2017 г.
Анита Жан Артюнова01/22.03.2017 г.
Антон Валентинов Арсов01/22.03.2017 г.
Божидар Цветанов Соколов01/22.03.2017 г.
Валентин Любомиров Димитров01/22.03.2017 г.
Виктор Рашков Иванов01/22.03.2017 г.
Даниела Валтер Поцкова01/22.03.2017 г.
Десислава Венциславова Иванова01/22.03.2017 г.
Драганка Първанова Гьошева01/22.03.2017 г.
Елена Сайкова Цикова01/22.03.2017 г.
Жулиета Цветанова Кленовска01/22.03.2017 г.
Иван Димитров Гьошев01/22.03.2017 г.
Ирина Христова Георгиева01/22.03.2017 г.
Мария Господинова Найденова01/22.03.2017 г.
Мирослав Маринов Войнов01/22.03.2017 г.
Надка Стайкова Борчева01/22.03.2017 г.
Павел Николаев Николов01/22.03.2017 г.
Румен Георгиев Клифов01/22.03.2017 г.
Румен Иванов Велчев01/22.03.2017 г.
Силвана Димитрова Димитрова01/22.03.2017 г.
Александра Велинова Георгиева01/22.03.2017 г.
Александра Йорданова Григорова01/22.03.2017 г.
Алена Стойнева Стоева01/22.03.2017 г.
Ангелина Иванова Мантаркова01/22.03.2017 г.
Анелия Янкова Цветкова01/22.03.2017 г.
Анита Пертова Маноилова01/22.03.2017 г.
Анна Влаева Господинова01/22.03.2017 г.
Антоанета Иванова Горанова01/22.03.2017 г.
Валерия Иванова Дончева01/22.03.2017 г.
Ваня Стоянова Пейчева01/22.03.2017 г.
Васил Радославов Гълъбов01/22.03.2017 г.
Василка Бойчева Петрова01/22.03.2017 г.
Велимира Василева Златкова01/22.03.2017 г.
Вероника Георгиева Дърова01/22.03.2017 г.
Виктор Кръстев Никовски01/22.03.2017 г.
Ганка Стоянова Минева01/22.03.2017 г.
Георги Евтимов Карадачки01/22.03.2017 г.
Георги Спасов Иванов01/22.03.2017 г.
Данаил Димитров Димитров01/22.03.2017 г.
Денко Кирилов Денков01/22.03.2017 г.
Димитър Иванов Чавдарски01/22.03.2017 г.
Драга Николова Лазарова01/22.03.2017 г.
Екатерина Ангелова Гергова01/22.03.2017 г.
Елвира Викторова Никовска01/22.03.2017 г.
Елка Петрова Стоименова01/22.03.2017 г.
Емилия Александрова Петрова01/22.03.2017 г.
Емилия Иванова Митева01/22.03.2017 г.
Златка Иванова Чакърова01/22.03.2017 г.
Иван Георгиев Мантарков01/22.03.2017 г.
Иван Митев Митев01/22.03.2017 г.
Капка Иванова Ваклева01/22.03.2017 г.
Кирил Любенов Бонев01/22.03.2017 г.
Костадин Иванов Ковачев01/22.03.2017 г.
Красимир Стойчев Дунков01/22.03.2017 г.
Лида Костадинова Гълъбова01/22.03.2017 г.
Людмила Вълова Чавдарска01/22.03.2017 г.
Манол Иванов Димитров01/22.03.2017 г.
Маринка Цветанова Панкова01/22.03.2017 г.
Мария Стоянова Чанева01/22.03.2017 г.
Мартин Христов Котев01/22.03.2017 г.
Надежда Петрова Маноилова01/22.03.2017 г.
Наталия Кирилова Георгиева01/22.03.2017 г.
Невенка Костадинова Мангелска01/22.03.2017 г.
Огнян Иванов Гергов01/22.03.2017 г.
Петър Василев Маноилов01/22.03.2017 г.
Петя Петрова Бабова - Денкова01/22.03.2017 г.
Полина Цветозарова Гълъбова01/22.03.2017 г.
Тодорка Кръстева Мадова01/22.03.2017 г.
Сашка Александрова Кадийска01/22.03.2017 г.
Сашка Бойчева Петрова01/22.03.2017 г.
Силвия Райчева Маноилова01/22.03.2017 г.
Симеон Митков Иванов01/22.03.2017 г.
Спаска Георгиева Димитрова01/22.03.2017 г.
Стиляна Кирилова Стойчева01/22.03.2017 г.
Теодор Софрониев Атанасов01/22.03.2017 г.
Цветозар Стефанов Цветков01/22.03.2017 г.
Цветомир Бойков Димитров01/22.03.2017 г.
Чавдар Живков Чавдаров01/22.03.2017 г.
Снежинка Андреева Петкова01/22.03.2017 г.
Християн Жоржев Янев01/22.03.2017 г.
Михаела Ясенова Геновска - Василева01/22.03.2017 г.
Антон Величков Божилов01/22.03.2017 г.
Божидар Василев Маринов01/22.03.2017 г.
Борис Стоянов Костадинов01/22.03.2017 г.
Боряна Константинова Чулкова01/22.03.2017 г.
Бранимира Христова Велева01/22.03.2017 г.
Владимир Николаевич Сусликов01/22.03.2017 г.
Владислав Петров Петров01/22.03.2017 г.
Даринка Христова Лалошева01/22.03.2017 г.
Дилян Николаев Гергинов01/22.03.2017 г.
Димитрина Христова Неделчева01/22.03.2017 г.
Димитър Борисов Генджев01/22.03.2017 г.
Димитър Христов Велев01/22.03.2017 г.
Елизабет Венцислав Николова01/22.03.2017 г.
Емил Атанасов Пешев01/22.03.2017 г.
Емил Георгиев Фудулов01/22.03.2017 г.
Здравко Стоянов Спасов01/22.03.2017 г.
Златина Игнатова Юрукова-Цанкова01/22.03.2017 г.
Ивайло Георгиев Кантарджиев01/22.03.2017 г.
Иван Ангелов Ангелов01/22.03.2017 г.
Илинка Георгиева Казакова01/22.03.2017 г.
Ирина Ангелова Георгиева01/22.03.2017 г.
Искра Николаева Маринова01/22.03.2017 г.
Кирил Георгиев Младенов01/22.03.2017 г.
Константин Руменов Чулков01/22.03.2017 г.
Красимир Брайков Брайков01/22.03.2017 г.
Лъчезар Здравков Спасов01/22.03.2017 г.
Лъчезар Петров Големанов01/22.03.2017 г.
Люба Николова Коева01/22.03.2017 г.
Мариана Недялкова Николова01/22.03.2017 г.
Мариана Петрова Владимирова01/22.03.2017 г.
Марияна Маринова Радиева01/22.03.2017 г.
Михаела Ангелова Илиева01/22.03.2017 г.
Надежда Николова Атанасова01/22.03.2017 г.
Нелия Свилкова Занева01/22.03.2017 г.
Петя Василева Иванова01/22.03.2017 г.
Петя Петрова Петрова01/22.03.2017 г.
Рени Здравкова Спасова01/22.03.2017 г.
Румяна Иванова Костадинова01/22.03.2017 г.
Румяна Христова Антова01/22.03.2017 г.
Светла Иванова Васева01/22.03.2017 г.
Силвия Георгиева Фудулова01/22.03.2017 г.
Славка Брайкова Велева01/22.03.2017 г.
Спас Георгиев Кръстев01/22.03.2017 г.
Спаска Стоянова Александрова01/22.03.2017 г.
Станка Стоянова Генджева01/22.03.2017 г.
Стефанка Боянова Фудулова01/22.03.2017 г.
Стоян Спасов Занев01/22.03.2017 г.
Стояна Георгиева Кръстева01/22.03.2017 г.
Тинка Спасова Кръстева01/22.03.2017 г.
Тодор Ангелов Рангелов01/22.03.2017 г.
Юлия Стоядинова Костова01/22.03.2017 г.
Аделина Василева Петрова01/22.03.2017 г.
Александър Вичев Стойчев01/22.03.2017 г.
Анелия Йорданова Садовска01/22.03.2017 г.
Борис Димитров Владов01/22.03.2017 г.
Васил Димитров Петров01/22.03.2017 г.
Венета Димитрова Стоилова01/22.03.2017 г.
Венка Крумова Тонева01/22.03.2017 г.
Венцислав Василев Рогозов01/22.03.2017 г.
Диан Живков Живков01/22.03.2017 г.
Дилян Рангелов Адирков01/22.03.2017 г.
Димитър Георгиев Фотев01/22.03.2017 г.
Емилия Борисова Петева01/22.03.2017 г.
Звезделина Георгиева Харалампиева01/22.03.2017 г.
Иванка Найденова Чикова01/22.03.2017 г.
Ирена Асенова Велева01/22.03.2017 г.
Мануил Огнянов Петев01/22.03.2017 г.
Мариана Петрова Рогозова01/22.03.2017 г.
Мария Бориславова Станимирова01/22.03.2017 г.
Мая Георгиева Младенова01/22.03.2017 г.
Милка Георгиева Тошева01/22.03.2017 г.
Мина Христова Шишманова01/22.03.2017 г.
Николинка Стоянова Иванова01/22.03.2017 г.
Огнян Кирилов Ангелов01/22.03.2017 г.
Павел Димитров Димитров01/22.03.2017 г.
Павел Методиев Иванов01/22.03.2017 г.
Парашкева Иванова Близнашка01/22.03.2017 г.
Пенка Найденова Манчева01/22.03.2017 г.
Пламен Тимев Георгиев01/22.03.2017 г.
Райнета Борисова Милушева01/22.03.2017 г.
Росица Евгениева Владова01/22.03.2017 г.
Силвия Желяскова Гочева01/22.03.2017 г.
Сирма Василева Кикарина01/22.03.2017 г.
Сияна Валериева Стоилова01/22.03.2017 г.
Тинка Нешова Миндилова01/22.03.2017 г.
Тома Николов Велинов01/22.03.2017 г.
Цветанка Фикова Зарева01/22.03.2017 г.
Цветелинка Христова Шишманова-Тонева01/22.03.2017 г.
Юлиана Петкова Ангелова01/22.03.2017 г.
Алекси Василев Донков01/22.03.2017 г.
Анжела Лазарова Тодорова01/22.03.2017 г.
Ваня Василева Панова01/22.03.2017 г.
Васил Алексиев Донков01/22.03.2017 г.
Венелин Петров Вълчев01/22.03.2017 г.
Диана Василева Серафимова01/22.03.2017 г.
Елена Стоянова Цанова01/22.03.2017 г.
Катя Стоянова Йокова01/22.03.2017 г.
Костадинка Атанасова Колева01/22.03.2017 г.
Кресна Ананиева Димитрова01/22.03.2017 г.
Кристиян Ценов Тодоров01/22.03.2017 г.
Любка Василева Гълъбова01/22.03.2017 г.
Мадлена Милчева Стефчева01/22.03.2017 г.
Мая Костадинива Чакърова01/22.03.2017 г.
Петър Георгиев Димов01/22.03.2017 г.
Радослав Атанасов Николов01/22.03.2017 г.
Райна Веселинова Вълчева01/22.03.2017 г.
Рашко Истилянов Димитров01/22.03.2017 г.
Румен Георгиев Стоилов01/22.03.2017 г.
Румен Петров Георгиев01/22.03.2017 г.
Симеон Цветанов Янков01/22.03.2017 г.
Борислав Радойков Николов01/22.03.2017 г.
Валери Гергинов Царев01/22.03.2017 г.
Галя Николова Терзиева01/22.03.2017 г.
Дебора Димитрова Сталева01/22.03.2017 г.
Евелина Методиева Шопова01/22.03.2017 г.
Емилия Иванова Казълова01/22.03.2017 г.
Наташа Величкова Цветкова01/22.03.2017 г.
Румен Алексиев Денков01/22.03.2017 г.
Албена Йорданова Власева01/22.03.2017 г.
Александър Константинов Иванов01/22.03.2017 г.
Александър Стойнов Койнов01/22.03.2017 г.
Алексанър Тодоров Михайлов01/22.03.2017 г.
Антоанета Василева Тодорова01/22.03.2017 г.
Антония Ганчева Панова01/22.03.2017 г.
Асен Петров Стоянов01/22.03.2017 г.
Валентина Младенова Исаева01/22.03.2017 г.
Галяна Божидарова Торбова01/22.03.2017 г.
Григор Димитров Григоров01/22.03.2017 г.
Евгения Христова Рашева01/22.03.2017 г.
Екатерина Илиева Ангелова01/22.03.2017 г.
Елена Русева Александрова01/22.03.2017 г.
Елена Цветанова Янева01/22.03.2017 г.
Ива Георгиева Стоева01/22.03.2017 г.
Искра Василева Койнова01/22.03.2017 г.
Калинка Стойнева Георгиева01/22.03.2017 г.
Красимир Георгиев Ругачев01/22.03.2017 г.
Людмила Геодимова Кътовска01/22.03.2017 г.
Малинка Димитрова Балканджийска01/22.03.2017 г.
Мария Ангелова Моллова01/22.03.2017 г.
Мария Димитрова Дойкин01/22.03.2017 г.
Мая Костадинова Гелева01/22.03.2017 г.
Наско Бориславов Говрилов01/22.03.2017 г.
Наталия Асенова Кръчмарова01/22.03.2017 г.
Николай Стефанов Станболов01/22.03.2017 г.
Петя Валентинова Благова01/22.03.2017 г.
Пламен Георгиев Панов01/22.03.2017 г.
Румяна Радкова Шипкова01/22.03.2017 г.
Стефан Севдалинов Начев01/22.03.2017 г.
Теменуга Кирилова Рашкова01/22.03.2017 г.
Христо Георгиев Сиромахов01/22.03.2017 г.
Христо Тошков Христов01/22.03.2017 г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 171-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

 • № 170-НС / 26.03.2017

  относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

 • № 169-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения