Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 26.03.2017

БСП за БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА3-1-НС/20.03.2017
ТАНЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА3-2-НС/20.03.2017
ЯНА СИМЕОНОВА ВЕНКОВА3-3-НС/20.03.2017
ТАМАРА ИВАНОВА ЕНЕВА3-4-НС/20.03.2017
СЕРГЕЙ ГАНЧЕВ ТОМОВ3-5-НС/20.03.2017
ПЕНКА ВИТОМИРОВА ГИГОВА3-6-НС/20.03.2017
АНДРЕЯНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА3-7-НС/20.03.2017
МАРГАРИТА ТОДОРОВА БЕШОВИШКА3-8-НС/20.03.2017
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА МАРИНОВА3-9-НС/20.03.2017
РУМЯНА СПАСОВА ВЪЛКОВА3-10-НС/20.03.2017
ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ КЪНЧЕВ3-11-НС/20.03.2017
СТЕФАН КРАСИМИРОВ КОЖУХАРОВ3-12-НС/20.03.2017
ДИМАНА ВЛАДИМИРОВА ДАНЧЕВА3-13-НС/20.03.2017
ИЛИЯ ИВАНОВ СТАМБОЛИЕВ3-14-НС/20.03.2017
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА БУКОВСКА3-15-НС/20.03.2017
БОРИС ИВАНОВ ГИГОВ3-16-НС/20.03.2017
МАЯ ИВАНОВА ГЬОШЕВА3-17-НС/20.03.2017
ИВО КИРИЛОВ ТАНЧЕВ3-18-НС/20.03.2017
ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА КИРАНОВА3-19-НС/20.03.2017
СТЕФАН КИРИЛОВ КИРАНОВ3-20-НС/20.03.2017
ЛЮБОМИР СИМЕОНОВ ЧЕРНОГОРСКИ3-21-НС/20.03.2017
ИВАЙЛО КОСТОВ КОСТАДИНОВ3-22-НС/20.03.2017
НЕДЯЛКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА- ПЕТРОВА3-23-НС/20.03.2017
БОЖАНА ВЕЛИКОВА ИЛИЕВА3-24-НС/20.03.2017
ПЕНА ДИМИТРОВА АВРАМОВА3-25-НС/20.03.2017
ЗЕЛМА САМУИЛ АВДАЛА3-26-НС/20.03.2017
АНГЕЛ СТОЯНОВ ГАРДАНСКИ3-27-НС/20.03.2017
АТАНАС СТОЯНОВ ГАРДАНСКИ3-28-НС/20.03.2017
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ3-29-НС/20.03.2017
ДИМИТЪР СРЕТЕНОВ ДИМИТРОВ3-30-НС/20.03.2017
СВЕТЛА СПАСОВА ДИМИТРОВА3-31-НС/20.03.2017
РОЗАЛИНА ЕМИЛОВА ТОДОРОВА3-32-НС/20.03.2017
МАРИНА ГЕРАСИМОВА ГЕРАСИМОВА3-33-НС/20.03.2017
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ДАРДАНОВ3-34-НС/20.03.2017
ИВАН МАРИНОВ БОГДАНОВ3-35-НС/20.03.2017
РУМЕН СТРАТЕВ РАНГЕЛОВ3-36-НС/20.03.2017
ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ3-37-НС/20.03.2017
НАТАЛИЯ ЛОЗАНОВА АНГЕЛОВА3-38-НС/20.03.2017
РУМЕН ДИМИТРОВ БЕЛБЕРОВ3-39-НС/20.03.2017
АНКА ВАСИЛЕВА ВУЧКОВА3-40-НС/20.03.2017
СОФИЯ ОГНЯНОВА МИХОВА3-41-НС/20.03.2017
АННА ИТОВА МИХОВА3-42-НС/20.03.2017
ОЛЯ ИЛИЕВА ТОДОРОВА3-43-НС/20.03.2017
ДЕНКА СТОЯНОВА ЕВСТАТИЕВА3-44-НС/20.03.2017
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ КРУМОВ3-45-НС/20.03.2017
ПЛАМЕН ЯНАКИЕВ ИВАНОВ3-46-НС/20.03.2017
МАРИЯ СТОЙКОВА ТИМЧЕВА3-47-НС/20.03.2017
СИЛВИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА3-48-НС/20.03.2017
НЕВЕНА ИВАНОВА ТОДОРОВА3-49-НС/20.03.2017
ТИНКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА3-50-НС/20.03.2017
АНКА ИЛИЕВА ПУРЧЕВА3-51-НС/20.03.2017
АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМИТРОВ3-52-НС/20.03.2017
ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЦОЛОВ3-53-НС/20.03.2017
ВИОЛЕТА РАДЕВА НИКОЛОВА3-54-НС/20.03.2017
ЯНКА АТАНАСОВА КЮРКЧИЕВА3-55-НС/20.03.2017
ПЕНКА РУСЕВА ИВАНОВА3-56-НС/20.03.2017
ПЕТЪР ФИЛИПОВ ПЕТРОВ3-57-НС/20.03.2017
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ КОЩРОВ3-58-НС/20.03.2017
ВАЛЕРИ МАРТИНОВ КОСТОВ3-59-НС/20.03.2017
ВЛАДИМИР РАДЕВ АНГЕЛКОВ3-60-НС/20.03.2017
ГЕОРГИ ГАЛАТЬОНОВ ПАВЛОВ3-61-НС/20.03.2017
КРУМ ГЕОРГИЕВ ДОНЧЕВ3-62-НС/20.03.2017
ТЕОДОРА СИМЕОНОВА ДЕЛИСИВКОВА3-63-НС/20.03.2017
АНГЕЛИНА ТОДОРОВА ПОПОВА3-64-НС/20.03.2017
НЕЛИ СТОЯНОВА СЮЛЕМЕЗОВА - БОДУРОВА3-65-НС/20.03.2017
ИНА АЛЕКСОНАДРОВА СТАВРЕВА3-66-НС/20.03.2017
ПЕТЪР ЕВГЕНИЕВ ЙОСИФОВ3-67-НС/20.03.2017
ИВАН КИРИЛОВ ТИЛОЕВ3-68-НС/20.03.2017
ВАСИЛКА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА3-69-НС/20.03.2017
ВЪЛЧО РУСЕВ КОЛЕВ3-70-НС/20.03.2017
ВЕСЕЛА ЯКИМОВА ЧЕРВЕНЯКОВА3-71-НС/20.03.2017
НИКОЛАЙ НЕНОВ ЦОНОВ3-72-НС/20.03.2017
РУМЕН РУМЕНОВ РАЧЕВ3-73-НС/20.03.2017
РОСЕН СТАНИСЛАВОВ БОГДАНОВ3-74-НС/20.03.2017
НАДЯ АСЕНОВА БОГДАНОВА3-75-НС/20.03.2017
ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ3-76-НС/20.03.2017
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ3-77-НС/20.03.2017
ЗОЯ ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА3-78-НС/20.03.2017
АСЕН НИКОЛАЕВ НЕНЧЕВ3-79-НС/20.03.2017
ХРИСТИНА СПАСОВА КОЛЕВА3-80-НС/20.03.2017
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ КОЖУХАРОВ3-81-НС/20.03.2017
АНЕЛИЯ ПЕТРОВА ИГНАТОВА3-82-НС/20.03.2017
БОЖИДАР ПЪРВАНОВ ПАВЛОВ3-83-НС/20.03.2017
ДИМИТЪР СВЕТЛОЗАРОВ ДАМЯНОВ3-84-НС/20.03.2017
НИКОЛИНА БОЕВА ЕВСТАТИЕВА3-85-НС/20.03.2017
ПАВЕЛ БОЖИДАРОВ ПАВЛОВ3-86-НС/20.03.2017
БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ИГНАТОВ3-87-НС/20.03.2017
МИХАИЛ ИВАНОВ СТАВРЕВ3-88-НС/20.03.2017
КРИСТИН РУМЕНОВА ТАЛЕВА3-89-НС/20.03.2017
БОЙКО ЗДРАВКОВ ГЕОРГИЕВ3-90-НС/20.03.2017
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕРГОВА3-91-НС/20.03.2017
АТАНАС СТАНЧЕВ КЮРКЧИЕВ3-92-НС/20.03.2017
ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ3-93-НС/20.03.2017
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ3-94-НС/20.03.2017
ИВАНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА3-95-НС/20.03.2017
ЯНИС ХИСТОС СМАРГАНИС3-96-НС/20.03.2017
ХРИСТО ВАЛЕРИЕВ ВАСИЛИЕВ3-97-НС/20.03.2017
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ СТАМБОЛИЙСКИ3-98-НС/20.03.2017
ОГНЯН МИНЧОВ ВЕЛЕВ3-99-НС/20.03.2017
СТЕЛА КОСТАДИНОВА СТОЕВА3-100-НС/20.03.2017
ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА НИКОЛОВА3-101-НС/20.03.2017
ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ ГЕРГОВ3-102-НС/20.03.2017
СТОЯН СТЕФАНОВ ШАТОВ3-103-НС/20.03.2017
ЦВЕТАН МАРКОВ ВАСИЛЕВ3-104-НС/20.03.2017
НЕДЕЛЧО ДОБРЕВ ШИШКОВ3-105-НС/20.03.2017
ВЛАДИМИР КИРИЛОВ МАНОВ3-106-НС/20.03.2017
СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ3-107-НС/20.03.2017
НЕЛИ ИЛИЕВА ТРАЙКОВА3-108-НС/20.03.2017
СИМЕОН ИВОВ НЕДЯЛКОВ3-109-НС/20.03.2017
ПЕТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ3-110-НС/20.03.2017
АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ УЗУНОВ3-111-НС/20.03.2017
РОСТИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ГРИГОРОВ3-112-НС/20.03.2017
ЕВЕЛИНА КИРИЛОВА СОКОЛОВА-ХЮЛСХОФ3-113-НС/20.03.2017
НЕВЕНКА СТОЯНОВА ДИОНИСИЕВА3-114-НС/20.03.2017
ЦВЕТАН СТАМЕНОВ ИЛИЕВ3-115-НС/20.03.2017
ГЕОРГИ АСЕНОВ МИХАЙЛОВ3-116-НС/20.03.2017
СТЕФАНКА СПАСОВА ПЕТКОВА3-117-НС/20.03.2017
ИВАН ИВАНОВ СТАМБОЛИЕВ3-118-НС/20.03.2017
СПАС ДИМИТРОВ КОЛЕВ3-119-НС/20.03.2017
ВЕСКА ИВАНОВА ИВАНОВА-ИЛИЕВА3-120-НС/20.03.2017
КРАСИМИР ИВАНОВ ТРАЙКОВ3-121-НС/20.03.2017
ВЛАДИСЛАВА БОГДАНОВА ПАЛУШЕВА3-122-НС/20.03.2017
НОРА ЦВЕТАНОВА ЗЛАТКОВА3-123-НС/20.03.2017
ГАЛИНА СИМЕОНОВА ГЪЛЪБОВА3-124-НС/20.03.2017
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА МАРИНОВА3-125-НС/20.03.2017
ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ3-126-НС/20.03.2017
ПЕТЪР ЛАЗАРОВ КОЕВ3-127-НС/20.03.2017
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА МИТОВСКА3-128-НС/20.03.2017
ЦЕКА БОЖИЛОВА МЛАДЕНОВА3-129-НС/20.03.2017
МАРИЯ СТОЯНОВА СИМЕОНОВА3-130-НС/20.03.2017
МАРИН ИЛИЕВ СТАНИМИРОВ3-131-НС/20.03.2017
МАРИЯ ИВАНОВА ПАПАЗОВА3-132-НС/20.03.2017
ДИМИТЪР ИЛИЕВ РУЙКОВ3-133-НС/20.03.2017
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ3-134-НС/20.03.2017
ВЕЛИЗАР ЛАЗАРОВ ВЕЛЕВ3-135-НС/20.03.2017
ВЕЛЬО ЕНЬОВ ВАСИЛЕВ3-136-НС/20.03.2017
ЛЕНКА АСЕНОВА БАХОВА3-137-НС/20.03.2017
КРАСИМИРА СТАМЕНОВА ГЪЛЪБОВА3-138-НС/20.03.2017
АНИ СИНАНИ НЕДЖМЕДИН3-139-НС/20.03.2017
НЕЙЧО АНТОНОВ НЕЙЧЕВ3-140-НС/20.03.2017
ЦАНКО КАМЕНОВ ИЛИЕВ3-141-НС/20.03.2017
МАРИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА3-142-НС/20.03.2017
ВИОЛЕТА АНДРЕЕВА КУЗМАНОВА3-143-НС/20.03.2017
ЮРИЙ ДИМИТРОВ НЕНОВ3-144-НС/20.03.2017
СВЕТЛА МЕТОДИЕВА ТАСЕВА3-145-НС/20.03.2017
СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА3-146-НС/20.03.2017
ГЕОРГИ СПАСОВ КАЦАРСКИ3-147-НС/20.03.2017
МАРИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН3-148-НС/20.03.2017
МИЛЕНА КИРИЛОВА КОЛЕВА3-149-НС/20.03.2017
ВИКТОРИЯ ПЛАМЕНОВА ЕЛЕНКОВА3-150-НС/20.03.2017
СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА КЛЕНОВА3-151-НС/20.03.2017
НАТАЛИЯ СТОЯНОВА ХРИСТОВА3-152-НС/20.03.2017
НИКОЛАЙ ВЛЪЧКОВ ИВАНОВ3-153-НС/20.03.2017
МИРОСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ЙОРДАНОВ3-154-НС/20.03.2017
АТАНАС СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ3-155-НС/20.03.2017
КАЛОЯН КИРИЛОВ ВЕСЕЛИНОВ3-156-НС/20.03.2017
ВЕСЕЛИН СПАСОВ КОКАЛОВ3-157-НС/20.03.2017
ПАВЛИНКА МОМЧИЛОВА ЛАЗАРОВА3-158-НС/20.03.2017
ЙОРДАН КИМОНОВ ГЕОРГИЕВ3-159-НС/20.03.2017
ПАМЕЛА САШЕВА ИЛИЕВА3-160-НС/20.03.2017
ИСКРА САШЕВА ИЛИЕВА3-161-НС/20.03.2017
МАЯ СТЕФАНОВА МИКОВА-КОВАЧЕВА3-162-НС/20.03.2017
ВИКТОРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА3-163-НС/20.03.2017
ГАБРИЕЛА ЕВЛОГИЕВА БЕЛИЧЕВА3-164-НС/20.03.2017
ВЕРГИНИЯ СПАСОВА ИВАНОВА3-165-НС/20.03.2017
ИВО ГРИГОРОВ ДЯКОВ3-166-НС/20.03.2017
ВЕСЕЛИН ВЯЧЕСЛАВОВ ЖЕЧЕВ3-167-НС/20.03.2017
СЛАВКА СВИЛЕНОВА ДАНЧЕВА3-168-НС/20.03.2017
ГАЛУНКА КРЪСТЕВА ТОДОРОВА3-169-НС/20.03.2017
ДОБРИ КОСТАДИНОВ РАДЕВ3-170-НС/20.03.2017
МАРГАРИТА СПАСОВА НИКОЛОВА3-171-НС/20.03.2017
ВЕСЕЛИН ЛЮБОМИРОВ ГЪЖЕВ3-172-НС/20.03.2017
ВАСИЛ ПЕНЧОВ АРАБАДЖИЕВ3-173-НС/20.03.2017
СИМЕОН ПЕТРОВ СИМЕОНОВ3-174-НС/20.03.2017
ИВАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ3-175-НС/20.03.2017
НЕЛИ НИКОЛОВА БОРИСОВА3-176-НС/20.03.2017
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ3-177-НС/20.03.2017
НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ ДОЙЧЕВ3-178-НС/20.03.2017
ВАСКО ЗАХАРИЕВ ЦВЕТКОВ3-179-НС/20.03.2017
ДИЯНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВСКА3-180-НС/20.03.2017
ХРИСТО СТОЯНОВ ПЕТРОВ3-181-НС/20.03.2017
ТОДОР ИВАНОВ МОДЕВ3-182-НС/20.03.2017
МАРИН ПЕТКОВ МАРИНОВ3-183-НС/20.03.2017
МИЛКА ВИНЧЕВА СИДЕРОВА3-184-НС/20.03.2017
АНЕЛИЯ БОРИСОВА КОКАЛОВА3-185-НС/20.03.2017
ИВАН ПЕТРОВ ВИГЕНИН3-186-НС/20.03.2017
МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ3-187-НС/20.03.2017
МАРИЯ КРЪСТЕВА ВИГЕНИНА3-188-НС/20.03.2017
ЦВЕТАН ИВАНОВ ПЕШЕВ3-189-НС/20.03.2017
ПЕТЪР МИНКОВ ВЪЛЕВ3-190-НС/20.03.2017
МЛАДЕН СТАЙКОВ ПЕТРОВ3-191-НС/20.03.2017
ИВАН КОСТАДИНОВ СТОИЛОВ3-192-НС/20.03.2017
КОНСТАНТИН ЙОРДАНОВ УЗУНОВ3-193-НС/20.03.2017
КАПКА ВЕЛКОВА НИКОЛОВА3-194-НС/20.03.2017
ЗОЯ КЪНЧЕВА ГЕОРГИЕВА3-195-НС/20.03.2017
ВЛАДИСЛАВ НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ3-196-НС/20.03.2017
ИВАН ИВАНОВ ЦЕНКОВ3-197-НС/20.03.2017
СТАНЧО ХРИСТОВ СТАНЧЕВ3-198-НС/20.03.2017
ЧАВДАР МИЛОТИНОВ ВЪЛЧКОВ3-199-НС/20.03.2017
МАРИН СТЕФАНОВ ПАЧЕДЖИЕВ3-200-НС/20.03.2017
AЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ СТОЙКОВ3-201-НС/20.03.2017
АНДРЕЙ БОРИСОВ АНДРЕЕВ3-202-НС/20.03.2017
БОЖАНКА НЕНОВА ПЕТРОВА3-203-НС/20.03.2017
ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА НГУЕН3-204-НС/20.03.2017
ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ГАНЕВА3-205-НС/20.03.2017
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ФИЛЕВА3-206-НС/20.03.2017
ВЛАДИМИР ВЕЛИНОВ ГЪРГОРОВ3-207-НС/20.03.2017
ГАЛИНА ВАСКОВА ГЪРГОРОВА3-208-НС/20.03.2017
ГАЛИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА3-209-НС/20.03.2017
ГАНКА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА3-210-НС/20.03.2017
ГЕНАДИЯ ЖИВКОВА ЯНКУЛОВА3-211-НС/20.03.2017
ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ГЪЛЪБОВА3-212-НС/20.03.2017
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ3-213-НС/20.03.2017
ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ЦЕНОВА3-214-НС/20.03.2017
ЖИВКО ИВАНОВ ДЖАДЖАРОВ3-215-НС/20.03.2017
ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ ВЕНЧЕВ3-216-НС/20.03.2017
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ КАРАГЬОЗОВ3-217-НС/20.03.2017
ИВО ЙОРДАНОВ ЗЛАТАНОВ3-218-НС/20.03.2017
ИЛИЯ ЕФРЕМОВ СТАМЕНКОВ3-219-НС/20.03.2017
КАРИНА КИРИЛОВА СТОИЛОВА3-220-НС/20.03.2017
КРЕМЕНА ВИДЕНОВА ГЪРГОРОВА3-221-НС/20.03.2017
КРИСТИАН ИЛИЕВ ДОЧЕВ3-222-НС/20.03.2017
ЛАЛКА НИКОЛОВА БОНЕВА3-223-НС/20.03.2017
ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА3-224-НС/20.03.2017
МАЛИНА ТОДОРОВА КОЦОВА3-225-НС/20.03.2017
МАРИЙКА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА3-226-НС/20.03.2017
МАРИЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА3-227-НС/20.03.2017
МИЛКА АТАНАСОВА ПАПАЗОВА3-228-НС/20.03.2017
МИЛКО ВЛАДИМИРОВ ХАРАЛАНОВ3-229-НС/20.03.2017
ОГНЯН БОЯНОВ МИЛАНОВ3-230-НС/20.03.2017
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ТИНКОВ3-231-НС/20.03.2017
ПЕТРАНКА ХРИСТОВА ЖЕЛЯЗОВА3-232-НС/20.03.2017
РУМЕН ПЕТРОВ БОНЕВ3-233-НС/20.03.2017
СВЕТЛА ЦВЕТКОВА ШАЙБЕР3-234-НС/20.03.2017
ТОДОР ДОНЧЕВ БАКЛАРОВ3-235-НС/20.03.2017
ЦВЕТКО БОРИСОВ ЦВЕТКОВ3-236-НС/20.03.2017
ЦВЕТАН ИЛИЕВ АТАНАСОВ3-237-НС/20.03.2017
ВАЛЕНТИН ДЕМИРЕВ ВЪЛЧЕВ3-238-НС/20.03.2017
ВЛАДИМИР ПЕНЧЕВ МУТАФЧИЕВ3-239-НС/20.03.2017
ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА3-240-НС/20.03.2017
ВЕСЕЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА МЕЧКОВА3-241-НС/20.03.2017
ГЕНА КОСТАДИНОВА ГОСПОДИНОВА3-242-НС/20.03.2017
МИНКА ИВАНОВА АРГИРОВА3-243-НС/20.03.2017
ДОНКА АНГЕЛОВА ДАНКОВА3-244-НС/20.03.2017
ПАВЛИНКА РАДОСЛАВОВА ПАТЕРОВА3-245-НС/20.03.2017
ГЕОРГИ МЕНКОВ ГЕОРГИЕВ3-246-НС/20.03.2017
НЕДКО СТОИМЕНОВ МЪРЧОВ3-247-НС/20.03.2017
СТЕФКА АСЕНОВА РИБАРОВА3-248-НС/20.03.2017
АНТОАНЕТА ПЕТРОВА ЦОНКОВА3-249-НС/20.03.2017
НАДЕЖДА ХРИСТОВА БОЛТАДЖИЕВА3-250-НС/20.03.2017
МАРГАРИТА НЕНКОВА ДИМИТРОВА3-251-НС/20.03.2017
МАРИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА3-252-НС/20.03.2017
ЦВЕТА МЕТОДИЕВА ЦЕНЕВА3-253-НС/20.03.2017
АЛБЕНА БОЖИДАРОВА КУТУЗОВА3-254-НС/20.03.2017
ДЕТЕЛИНА СОТИРОВА БОГДАНОВА3-255-НС/20.03.2017
БИСТРА ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА3-256-НС/20.03.2017
ЙОРДАН ПЕТКОВ СТОЯНОВ3-257-НС/20.03.2017
ТРАЯНКА ИЛИЕВА КУНДУРЖИЕВА3-258-НС/20.03.2017
ЙОРДАН КОСТАДИНОВ ЩРЪКЛЕВ3-259-НС/20.03.2017
ВЕРОНИКА КОНСТАНТИНОВА ГАЛЕВА3-260-НС/20.03.2017
ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ДАСКАРЕВА3-261-НС/20.03.2017
ЙОРДАН АНДОНОВ ДОНКОВ3-262-НС/20.03.2017
СТАНИСЛАВ ЦВЕТАНОВ КОЧКОВ3-263-НС/20.03.2017
КИРИЛ БОРИСОВ ЛИЧЕВ3-264-НС/20.03.2017
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА3-265-НС/20.03.2017
ЙОРДАНКА БОЖИНОВА КИРИЛОВА3-266-НС/20.03.2017

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 171-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

 • № 170-НС / 26.03.2017

  относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

 • № 169-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения