Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 26.03.2017

Коалиция АБВ – Движение 21

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Мая Иванова Овчарова4-1-НС/20.03.2017
Юрий Петров Овчаров4-2-НС/20.03.2017
ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА4-3-НС/20.03.2017
РАЯ СТЕФАНОВА ПЕТРОВА4-4-НС/20.03.2017
Елена Иванова Иванова4-5-НС/20.03.2017
Стефан Мониев Касабов4-6-НС/20.03.2017
Зорница Димитрова Иванова4-7-НС/20.03.2017
Анна Любомирова Хранова4-8-НС/20.03.2017
Аспарух Методиев Николов4-9-НС/20.03.2017
Ани Методиева Николова-Цекова4-10-НС/20.03.2017
Димитър Иванов Иванов4-11-НС/20.03.2017
Димитър Юриев Миразчиев4-12-НС/20.03.2017
Божура Йорданова Узунова4-13-НС/20.03.2017
Надежда Соколова Узунова4-14-НС/20.03.2017
Николай Георгиев Томов4-15-НС/20.03.2017
Мария Тодорова Пенкова-Стоянова4-16-НС/20.03.2017
Силвия Владимирова Койчева4-17-НС/20.03.2017
Бисер Иванов Петров4-18-НС/20.03.2017
Димитър Димитров Панов4-19-НС/20.03.2017
Светослав Валентинов Димитров4-20-НС/20.03.2017
Теодора Асенова Микова4-21-НС/20.03.2017
Таня Райчева Данаилова4-22-НС/20.03.2017
Аделина Михайлова Дамянова4-23-НС/20.03.2017
Богдана Стефанова Маринова4-24-НС/20.03.2017
Стефка Божидарова Дамянова4-25-НС/20.03.2017
Ваня Денева Ялъмова4-26-НС/20.03.2017
Катя Александрова Митева4-27-НС/20.03.2017
Радослав Вълков Вълков4-28-НС/20.03.2017
Михаил Иванов Занев4-29-НС/20.03.2017
Павлина Атанасова Павликянова4-30-НС/20.03.2017
Лидия Маринова Александрова4-31-НС/20.03.2017
Валери Райков Ботев4-32-НС/20.03.2017
Георги Петров Сайков4-33-НС/20.03.2017
Минка Радушева Йорданова4-34-НС/20.03.2017
Венцислав Вълков Вълков4-35-НС/20.03.2017
Петър Красимиров Петров4-36-НС/20.03.2017
Светлана Христова Илиева4-37-НС/20.03.2017
Елена Радославова Димова4-38-НС/20.03.2017
Адриана Василева Василева4-39-НС/20.03.2017
Любка Николова Генова4-40-НС/20.03.2017
Валентина Иванова Костадинова4-41-НС/20.03.2017
Ваня Дафинова Иванова4-42-НС/20.03.2017
Незабравка Вангелова Стоименова4-43-НС/20.03.2017
Ива Кирилова Стоименова4-44-НС/20.03.2017
Петя Костадинова Ангелчовска4-45-НС/20.03.2017
Румяна Тонева Ангелчовска4-46-НС/20.03.2017
Александър Николаев Менкаджиев4-47-НС/20.03.2017
Жасмина Иванова Менкаджиева4-48-НС/20.03.2017
Веска Димитрова Земеделска4-49-НС/20.03.2017
Ани Димитрова Димитрова4-50-НС/20.03.2017
Фидана Янкова Асенова4-51-НС/20.03.2017
Михаела Кирилова Велчева4-52-НС/20.03.2017
Мария Михайлова Велчева4-53-НС/20.03.2017
Тони Димитров Ангелчовски4-54-НС/20.03.2017
Митко Тонев Ангелчовски4-55-НС/20.03.2017
КРУМ КАМЕНОВ ФИЛИПОВ4-56-НС/20.03.2017
ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА4-57-НС/20.03.2017
ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА4-58-НС/20.03.2017
СИМОНЕТА ХРИСТОВА РАШЕВА4-59-НС/20.03.2017
РУМЕН АСЕНОВ ТРАЙКОВ4-60-НС/20.03.2017
ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА СТОЯНОВА4-61-НС/20.03.2017
РОСИЦА ВАСИЛЕВА ЛОЗАНОВА- ТРАЙКОВА4-62-НС/20.03.2017
ЮЛИАН СИМЕОНОВ РАЗВИГОРОВ4-63-НС/20.03.2017
ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА РАЗВИГОРОВА4-64-НС/20.03.2017
ЛАТИНКА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА4-65-НС/20.03.2017
ХРИСТОФОР КИРИЛОВ МАНОВ4-66-НС/20.03.2017
ЕМИЛИЯЗЛАТКОВА ДИМИТРОВА4-67-НС/20.03.2017
ЦАНКА НИНОВА ГЕРЧЕВА4-68-НС/20.03.2017
ВЪРБАН ПЕТРОВ РАДКОВ4-69-НС/20.03.2017
МАРИЯ НАЧЕВА ЖУДЕВА4-70-НС/20.03.2017
МИЛА ВАЛЕНТИНОВА МАРИНОВА4-71-НС/20.03.2017
АНТОНИЯ БОЖИДАРОВА СТЕФАНОВА4-72-НС/20.03.2017
ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА КАНТУРСКА4-73-НС/20.03.2017
СТОИЛ КИРИЛОВ КАРАКОЛЕА4-74-НС/20.03.2017
ИЛИНА ПЕТРОВА КОМИТСКА-БОЖИЛОВА4-75-НС/20.03.2017
ЦВЕТАН НИКОЛОВ БОЖИЛОВ4-76-НС/20.03.2017
ЮЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ4-77-НС/20.03.2017
ИВО ИВАНОВ СТЕФАНОВ4-78-НС/20.03.2017
ПЕТКО ВАСКОВ МИТОВ4-79-НС/20.03.2017
ГАЛИНА НЕЛКОВА ЦАЧЕВА4-80-НС/20.03.2017
НАСТЕНКА ГЕОРГИЕВА ВУЛЕВА4-81-НС/20.03.2017
КОСТАДИН ТРАЙКОВ КУЛЕВ4-82-НС/20.03.2017
ТАСКО ТАСКОВ ТАСЕВ4-83-НС/20.03.2017
ГЕРГАНА МИЛЧЕВА АНГЕЛОВА4-84-НС/20.03.2017
ВЕРА ВОЖИДАРОВА ХРИСТОВА4-85-НС/20.03.2017
ЕМИЛ МАРИО ДИМИТРОВ4-86-НС/20.03.2017
ИВЕЛИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА4-87-НС/20.03.2017
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ВУЛОВ4-88-НС/20.03.2017
ЛУИЗА ИВАНОВА ГЕТОВСКА4-89-НС/20.03.2017
НАДЕЖДА АНТОНОВА СТОЧНОВА4-90-НС/20.03.2017
АДРИАНА ТОДОРОВА ДИМОВА4-91-НС/20.03.2017
ИВАН БОРИСОВ КРУМОВ4-92-НС/20.03.2017
АЛБЕНА ТЕОФИЛОВА ЦВЕТКОВА4-93-НС/20.03.2017
ЕМИЛ ИВАНОВ ДЖОПКОВ4-94-НС/20.03.2017
МАРИЯНА СТЕФАНОВА ЕВТИМОВА4-95-НС/20.03.2017
БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ4-96-НС/20.03.2017
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА СОТИРОВА4-97-НС/20.03.2017
АЛЕКСАНДРА ВЕРКИНОВА НИКОЛОВА4-98-НС/20.03.2017
МАРИЙКА АНГЕЛОВА ВОЛЕВА4-99-НС/20.03.2017
АНГЕЛ БОРИСОВ НИКОЛОВ4-100-НС/20.03.2017
СИМЕОНА БОРИСОВА ПЕТРАШКОВА4-101-НС/20.03.2017
ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ЗАКОВА4-102-НС/20.03.2017
ЕВГЕНИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА АНТОВА4-103-НС/20.03.2017
РУСАНКА ЙОНКОВА АНТОВА4-104-НС/20.03.2017
ТЕОДОР ИВАНОВ КРУМОВ4-105-НС/20.03.2017
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ДЖОПКОВА4-106-НС/20.03.2017
Емил Кирилов Кирилов4-107-НС/20.03.2017
Ирина Георгиева Миланова4-108-НС/20.03.2017
АНГЕЛ ДОЙЧИНОВ АНГЕЛОВ4-109-НС/20.03.2017
ЛИЛЯНА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА4-110-НС/20.03.2017
МИРЧО ДЕНЧЕВ КОЛЕШЕВ4-111-НС/20.03.2017
ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА КИРИЛОВА4-112-НС/20.03.2017
ОГНЯН СТОЙКОВ АНДОНОВ4-113-НС/20.03.2017
МАГДАЛЕНА ЕВГЕНИЕВА ДИМИТРОВА4-114-НС/20.03.2017
ЮЛИЯ ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА4-115-НС/20.03.2017
ДЕНИЦА ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА4-116-НС/20.03.2017
МАРГАРИТА ЕДУАРДОВНА КРАФЧЕНКО4-117-НС/20.03.2017
ВЕНЕТА БОРИСОВА КАЦАМУНСКА4-118-НС/20.03.2017
АНДРЕЙ ИВАНОВ АНДРЕЕВ4-119-НС/20.03.2017
КАТЯ ИВАНОВА КОЛЕШЕВА4-120-НС/20.03.2017
АЙШЕ САЛИХОВА ЛЮМАНОВА4-121-НС/20.03.2017
ИВАНКА ДИМИРОВА ДИМИТРИВА4-122-НС/20.03.2017
АЛБЕНА СОТИРОВА КОВАЧЕВА4-123-НС/20.03.2017
ДАНИЕЛА АСЕНОВА ТАНОВА4-124-НС/20.03.2017
СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ НЕШЕВ4-125-НС/20.03.2017
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ4-126-НС/20.03.2017
ПЕТКО ИВАНОВ БОГДАНОВ4-127-НС/20.03.2017
ЕМИЛ ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ4-128-НС/20.03.2017
СВЕТЛАНА ХРИСТОВА ИВАНОВА-МИЦЕВА4-129-НС/20.03.2017
АЛЕКСАНДЪР НИКИФОРОВ МИЦЕВ4-130-НС/20.03.2017
ИРЕНА БОГДАНОВА ХРИСТОВА4-131-НС/20.03.2017
ПЕТКО ХРИСТОВ ЗЛАТАРСКИ4-132-НС/20.03.2017
ПЕТЯ АНГЕЛОВА АРАБАДЖИЙСКА4-133-НС/20.03.2017
КИРИЛ ВАСИЛЕВ ЗАВРАКЧИЙСКИ4-134-НС/20.03.2017
АТАНАС ИВАНОВ АНГАРЕВ4-135-НС/20.03.2017
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ4-136-НС/20.03.2017
НАДА СТРАХИЛОВА ПОПОВА4-137-НС/20.03.2017
ТЕОДОРА ОГНЯНОВ ДАМЯНОВ4-138-НС/20.03.2017
АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИЧКОВ АНГЕЛОВ4-139-НС/20.03.2017
ЛЕНКА КРЪСТЕВА ИВАНОВА4-140-НС/20.03.2017
ХРИСТО ЗДРАВКОВ ПЕТКОВ4-141-НС/20.03.2017
ВЪРБИНА ИВАНОВА ЕВТИМОВА4-142-НС/20.03.2017
ГЕРГАНА ЛЩДМИЛОВА ЕВТИМОВА4-143-НС/20.03.2017
ПЛАМЕН ПЕТРОВ СТОЯНОВ4-144-НС/20.03.2017
ПЛАМЕН АСЕНОВ СИМОВ4-145-НС/20.03.2017
ЕЛЕНКО ДИМИРОВ ДИЧЕВ4-146-НС/20.03.2017
ЛЮБА ДИМИТРОВА ДИЧЕВА4-147-НС/20.03.2017
ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГЕНЧЕВ4-148-НС/20.03.2017
ЛИДИЯ ПЕТРОВА КОЛАРОВА4-149-НС/20.03.2017
МАРИО ДАНАИЛОВ БЛАГОЕВ4-150-НС/20.03.2017
ДАНАИЛ КОСТАДИНОВ БЛАГОЕВ4-151-НС/20.03.2017
ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА КАМЕНОВА4-152-НС/20.03.2017
СВЕТЛА ВАСИЛЕВА ПЕНОВА4-153-НС/20.03.2017
АТАНАСКА КРАСИМИРОВА ЗЛАТАНОВА4-154-НС/20.03.2017
СИМОНА СВЕТЛОЗАРОВА ЦВЕТКОВА4-155-НС/20.03.2017
МАНУЕЛ ВАФТАН КАМАКАК4-156-НС/20.03.2017
ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ ДИМИТРОВ4-157-НС/20.03.2017
ВЕНЧИСЛАВ ИВАНОВ МАНОВ4-158-НС/20.03.2017
ГЕРГАНА ВЕНЦИСЛАВОВА МАНОВА4-159-НС/20.03.2017
МИЛЧО КРЪСТЕВ БОЙНИКОВ4-160-НС/20.03.2017
ХРИСТИЯН ВАСИЛЕВ ЯНЕВ4-161-НС/20.03.2017
АНТОН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ4-162-НС/20.03.2017
СИМЕОН МОМЧИЛОВ ЕНЕВ4-163-НС/20.03.2017
РОБЕРТО ДАНАИЛОВ КОНСТАНТИНОВ4-164-НС/20.03.2017
ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА МУТАФЧИЙСКА4-165-НС/20.03.2017
БОРЯНА БОЯНОВА ЛЮБЕНОВА4-166-НС/20.03.2017
ЙОРДАНКА МИЦЕВА ЛЮБЕНОВА4-167-НС/20.03.2017
ХРИСТИНА МИТКОВА ИВАНОВА4-168-НС/20.03.2017
АНТОН БОЧНОВ ЛЮБЕНОВ4-169-НС/20.03.2017
КАТЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА4-170-НС/20.03.2017
ГЕНОВЕВА ФРАИД ХОРШИД4-171-НС/20.03.2017
СТЕФАНИ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА4-172-НС/20.03.2017
ВИВИАНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА4-173-НС/20.03.2017
ЮЛИЯ ЦВЕТКОВА АНГЕЛОВА4-174-НС/20.03.2017
ЛЪЧЕЗАР АНГЕЛОВ НИКОЛОВ4-175-НС/20.03.2017
ДАНИЕЛА БОРИСОВА ЙОРДАНОВА4-176-НС/20.03.2017
СВЕТЛАНА АСЕНОВА ЛАЗАРОВА4-177-НС/20.03.2017
ЛИЛИЯ КРАСИМИРОВА ВАКОДИНОВА4-178-НС/20.03.2017
МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА БОРИСОВА4-179-НС/20.03.2017
ГЕОРГИ МИРЧОВ ИВАНОВ4-180-НС/20.03.2017
МАРИЯ НИКОЛОВА ТАНЪМОВА4-181-НС/20.03.2017
ЛИЛИЯ АТАНАСОВА ГЪЛЪБОВА4-182-НС/20.03.2017
Мариан Стефанов Маринов4-183-НС/20.03.2017
Валентин Крумов Младенов4-184-НС/20.03.2017
Костадин Петров Бадев4-185-НС/20.03.2017
Николай Младенов Николов4-186-НС/20.03.2017
Румен Борисов Николов4-187-НС/20.03.2017
Димитър Иванов Георгиев4-188-НС/20.03.2017
Петър Маринов Стоичков4-189-НС/20.03.2017
Николай Тодоров Стоянов4-190-НС/20.03.2017
Красимир Любомиров Паунчев4-191-НС/20.03.2017
Ванко Николов Хаджииванов4-192-НС/20.03.2017
Александър Асенов Николов4-193-НС/20.03.2017
Юрий Михайлов Колчев4-194-НС/20.03.2017
Ангел Борисов Божов4-195-НС/20.03.2017
Илиян Димов Николицов4-196-НС/20.03.2017
Малин Георгиев Богданов4-197-НС/20.03.2017
Юлия Пенкова Добрева4-198-НС/20.03.2017
Пламен Иванов Ушколов4-199-НС/20.03.2017
Савчо Стефанов Гюрев4-200-НС/20.03.2017
Мариана Атанасова Заркова4-201-НС/20.03.2017
Любчо Димитров Величков4-202-НС/20.03.2017
Христо Кирилов Иванов4-203-НС/20.03.2017
Росен Трифонов Любенов4-204-НС/20.03.2017
Цветелин Генадиев Ненов4-205-НС/20.03.2017
Красимир Младенов Войнов4-206-НС/20.03.2017
Евгени Благоев Вълчев4-207-НС/20.03.2017
Георги Борисов Молинов4-208-НС/20.03.2017
Румен Велизаров Петров4-209-НС/20.03.2017
Георги Боянов Зарев4-210-НС/20.03.2017
Димитър Иванов Алексиев4-211-НС/20.03.2017
Кристин Найденов Хростов4-212-НС/20.03.2017
Николй Георгиев Николов4-213-НС/20.03.2017
Румен Варадинов Димитров4-214-НС/20.03.2017
Асен Евтимов Горчев4-215-НС/20.03.2017
Иван Велинов Ангелов4-216-НС/20.03.2017
Тоти Николов Тотев4-217-НС/20.03.2017
Георги Борисов Каръков4-218-НС/20.03.2017
Янко Дивиниз Митов4-219-НС/20.03.2017
Атанас Цветанов Асенов4-220-НС/20.03.2017
Красимир Иванов Петров4-221-НС/20.03.2017
Мартин Иванов Георгиев4-222-НС/20.03.2017
Красимир Славев Постолов4-223-НС/20.03.2017
Светослав Викторов Вацев4-224-НС/20.03.2017
Ангелина Петрова Иванова-Варламова4-225-НС/20.03.2017
Пламка Благоева Вълкова4-226-НС/20.03.2017
ВЕНЦИСЛАВ ГОРАНОВ ПЕТРАШКОВ4-227-НС/20.03.2017

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 171-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

 • № 170-НС / 26.03.2017

  относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

 • № 169-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения