Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 26.03.2017

Движение за права и свободи – ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Антон Неделчев Тепавичаров2-1-НС/17.03.2017
Бехайдин Ферад Мурад2-2-НС/21.03.2017
Гюлсес Кадир Шабан2-3-НС/21.03.2017
Асен Рашков Генов2-4-НС/21.03.2017
Найден Славов Александров2-5-НС/21.03.2017
Феткъ Хюсеин Ибрям2-6-НС/21.03.2017
Любчо Райков Дамянов2-7-НС/21.03.2017
Ертан Бекир Расим2-8-НС/21.03.2017
Сали Яшар Сали2-9-НС/21.03.2017
Христо Трифонов Иванов2-10-НС/21.03.2017
Бирай Шенсес Кадир2-11-НС/21.03.2017
Мария Георгиева Тончева2-12-НС/22.03.2017
Галина Асенова Георгиева2-13-НС/22.03.2017
Георги Димитров Тончев2-14-НС/22.03.2017
Красимир Яков Делибалтов2-15-НС/22.03.2017
Петя Енчева Мулевска2-16-НС/22.03.2017
Цветозар Димитров Лачев2-17-НС/22.03.2017
Калин Пламенов Иванов2-18-НС/22.03.2017
Иван Асенов Стоянов2-19-НС/22.03.2017

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения