Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 26.03.2017

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Николина Николова Христова1-1-НС/17.03.2017
Пламен Лилков Сенчов1-2-НС/17.03.2017
Мая Георгиева Христова1-3-НС/17.03.2017
Тинка Никифорова Рангелова1-4-НС/17.03.2017
Иван Георгиев Попчев1-5-НС/17.03.2017
Александър Ангелов Алексиев1-6-НС/17.03.2017
Мартин Здравков Минов1-7-НС/17.03.2017
Петър Пламенов Лилков1-8-НС/17.03.2017
Здравко Петров Минов1-9-НС/17.03.2017
Христина Методиева Игнатова1-10-НС/17.03.2017
Никол Драгомирова Маркова1-11-НС/17.03.2017
Пламен Христов Шопов1-12-НС/17.03.2017
Калина Атанасова Колева1-13-НС/17.03.2017
Роза Иванова Зашева1-14-НС/17.03.2017
Марияна Ганова Маринова1-15-НС/17.03.2017
Таня Станиславова Димитрова1-16-НС/17.03.2017
Ваня Тихомирова Динкова1-17-НС/17.03.2017
Тихомир Василев Динков1-18-НС/17.03.2017
Кирил Миланов Илиев1-19-НС/17.03.2017
Николина Василева Георгиева1-20-НС/17.03.2017
Величка Александрова Тукова1-21-НС/17.03.2017
Десислава Георгиева Кьосева1-22-НС/17.03.2017
Маргарита Траянова Йорданова1-23-НС/17.03.2017
Борислав Петров Тошев1-24-НС/17.03.2017
Емилия Стоянова Андонова1-25-НС/17.03.2017
Стела Иржи Митоушет1-26-НС/17.03.2017
Иво Радойков Димитров1-27-НС/17.03.2017
Емил Спасов Стефанов1-28-НС/17.03.2017
Владислав Евтимов Димитров1-29-НС/17.03.2017
Захари Стефанов Геолев1-30-НС/17.03.2017
Лало Стойков Ников1-31-НС/17.03.2017
Георги Руменов Георгиев1-32-НС/17.03.2017
Юлиян Ивов Стефанов1-33-НС/17.03.2017
Албена Крумова Петрова1-34-НС/17.03.2017
Атанас Цветанов Младенов1-35-НС/17.03.2017
Катя Цветанова Георгиева1-36-НС/17.03.2017
Мирослав Руменов Крумов1-37-НС/17.03.2017
Петър Дончев Петров1-38-НС/17.03.2017
Ерик Симеонов Соколов1-39-НС/17.03.2017
Еленка Георгиева Димитрова1-40-НС/17.03.2017
Ангел Илиев Гълъбов1-41-НС/17.03.2017
Евелина Петрова Стойчева1-42-НС/17.03.2017
Бонка Колева Малинска1-43-НС/17.03.2017
Галин Любославов Кънев1-44-НС/17.03.2017
Благой Величков Балин1-45-НС/17.03.2017
Мария Михайлова Атанасова1-46-НС/17.03.2017
Атанас Георгиев Атанасов1-47-НС/17.03.2017
Зорка Владимирова Томова1-48-НС/17.03.2017
Димитринка Герова Пешова1-49-НС/17.03.2017
Емилия Николова Радкова1-50-НС/17.03.2017
Станка Христова Антонова1-51-НС/17.03.2017
Йордан Бончев Георгиев1-52-НС/17.03.2017
Люцинка Иванова Вълкова1-53-НС/17.03.2017
Маргарита Георгиева Иванова1-54-НС/17.03.2017
Лиляна Йорданова Писова1-55-НС/17.03.2017
Йордан Стоянов Писов1-56-НС/17.03.2017
Борислав Александров Петров1-57-НС/17.03.2017
Славка Петрова Петрова1-58-НС/17.03.2017
Жана Ангелова Александрова1-59-НС/17.03.2017
Веселина Маринова Петрова1-60-НС/17.03.2017
Христина Генадиева Илиева1-61-НС/17.03.2017
Златко Методиев Петров1-62-НС/17.03.2017
Анка Гогушева Райчева1-63-НС/17.03.2017
Михаил Георгиев Венков1-64-НС/17.03.2017
Калоян Димитров Илиев1-65-НС/17.03.2017
Кица Господинова Галкина1-66-НС/17.03.2017
Йоана Анатолиева Мангезова1-67-НС/17.03.2017
Иванка Тодорова Попова1-68-НС/17.03.2017
Анелия Велинова Витанова1-69-НС/17.03.2017
Иван Константинов Батов1-70-НС/17.03.2017
Красимира Петрова Батова1-71-НС/17.03.2017
Мариана Велинова Колева1-72-НС/17.03.2017
Савина Руменова Божинкова1-73-НС/17.03.2017
Златко Димитров Златков1-74-НС/17.03.2017
Иван Чавдаров Джамбазки1-75-НС/17.03.2017
Теодора Йорданова Йорданова1-76-НС/17.03.2017
Димитринка Николова Ценова1-77-НС/17.03.2017
Венцислав Антонов Антонов1-78-НС/17.03.2017
Владимир Иванов Попов1-79-НС/17.03.2017
Денисия Георгиева Ангелова1-80-НС/17.03.2017
Божидар Николаев Чушев1-81-НС/17.03.2017
Красимира Георгиева Джамбазкиа1-82-НС/17.03.2017
Цветелина Димитрова Янчева1-83-НС/17.03.2017
Слави Антонов Гарилов1-84-НС/17.03.2017
Веселин Алимов Колчев1-85-НС/17.03.2017
Росица Кунева Цекова1-86-НС/17.03.2017
Мария Иванова Нелчева1-87-НС/17.03.2017
Емил Гълъбов Максимов1-88-НС/17.03.2017
Наско Славев Христов1-89-НС/17.03.2017
Стефан Костадинов Стоянов1-90-НС/17.03.2017
Силвия Любчова Янакиева1-91-НС/17.03.2017
Тихомир Цветанов Биковски1-92-НС/17.03.2017
Траянка Йорданова Митева1-93-НС/17.03.2017
Гергана Траянова Лилева1-94-НС/17.03.2017
Никола Стефанов Николов1-95-НС/17.03.2017
Албертина Емилова Стефанова1-96-НС/17.03.2017
Марика Славева Георгиева1-97-НС/17.03.2017
Теодор Филипов Породински1-98-НС/17.03.2017
Росица Руменова Русева1-99-НС/17.03.2017
Билян Руменова Петкова-Породинска1-100-НС/17.03.2017
Александър Маринов Маринов1-101-НС/17.03.2017
Таня Георгиева Христова1-102-НС/17.03.2017
Наталия Ненова Терзиева1-103-НС/17.03.2017
Асен Георгиева Лазаров1-104-НС/17.03.2017
Георги Бранков Алексов1-105-НС/17.03.2017
София Димитрова Балчева1-106-НС/17.03.2017
Краса Михайлова Велизарова1-107-НС/17.03.2017
Велизар Драганов Велизаров1-108-НС/17.03.2017
Красимира Георгиева Катева1-109-НС/17.03.2017
Румен Стоянов Селимски1-110-НС/17.03.2017
Венцислав Стоянов Селимски1-111-НС/17.03.2017
Анета Георгиева Селимска1-112-НС/17.03.2017
Стефан Иванов Илиев1-113-НС/17.03.2017
Мариян Христов Петров1-114-НС/17.03.2017
Габриел Димитров Банков1-115-НС/17.03.2017
Петрана Кръстева Борисова1-116-НС/17.03.2017
Богдан Георгиев Богданов1-117-НС/17.03.2017
Емилия Асенова Гетова1-118-НС/17.03.2017
Диляна Ганчева Ганчева1-119-НС/17.03.2017
Диана Димитрова Стоянова1-120-НС/17.03.2017
Камен Христов Данчев1-121-НС/17.03.2017
Петър Николаев Николов1-122-НС/17.03.2017
Алексей Трифонов Трифонов1-123-НС/17.03.2017
Татяна Борисова Савова1-124-НС/17.03.2017
Борислав Владимиров Владимиров1-125-НС/17.03.2017
Симона Владимирова Владимирова1-126-НС/17.03.2017
Георги Николчев Шанев1-127-НС/17.03.2017
Кристина Петрова Лещарова1-128-НС/17.03.2017
Ирина Димитрова Василева1-129-НС/17.03.2017
Йоанна Александрова Димитрова1-130-НС/17.03.2017
Иван Димитров Гаръбески1-131-НС/17.03.2017
Николай Илиев Илиев1-132-НС/17.03.2017
Наталия Борисова Тошева1-133-НС/20.03.2017
Мариола Рангелова Гълъбова1-134-НС/20.03.2017
Николай Благоев Михайлов1-135-НС/20.03.2017
Виолетка Раденкова Ташева1-136-НС/20.03.2017
Румен Серафимов Декин1-137-НС/20.03.2017
Недялка Стоилова Ценова1-138-НС/20.03.2017
Константин Иванов Батов1-139-НС/20.03.2017
Венцислав Веселинов Колчев1-140-НС/20.03.2017
Димитър Георгиев Славков1-141-НС/20.03.2017
Лидия Станчева Илиева1-142-НС/20.03.2017
Евгений Димитров Радославов1-143-НС/20.03.2017
Румен Николов Виденов1-144-НС/20.03.2017
Габриела Траянова Ангелова1-145-НС/20.03.2017
Траян Руменов Живков1-146-НС/20.03.2017
Георги Евтимов Симонов1-147-НС/20.03.2017
Ивелина Радославова Георгиева1-148-НС/20.03.2017
Галя Радославова Бояджиева1-149-НС/20.03.2017
Деница АНгелова Георгиева1-150-НС/20.03.2017
Ралица Филипова Породинска1-151-НС/20.03.2017
Боянка Георгиева Боева1-152-НС/20.03.2017
Николина Костадинова Лазарова1-153-НС/20.03.2017
Генади Кънчев Ралчев1-154-НС/20.03.2017
Красимир Петров Гетов1-155-НС/20.03.2017
Стилян Петров Гетов1-156-НС/20.03.2017
Даниела Ясенова Тодорова1-157-НС/20.03.2017
Веселин Здравков Геров1-158-НС/20.03.2017
Неда Иванова Христова1-159-НС/20.03.2017
Красимира Иванова Христова1-160-НС/20.03.2017
Христо Валериев Иванов1-161-НС/20.03.2017
Дея Данаилова Йорданова1-162-НС/20.03.2017
Николай Атанасов Николов1-163-НС/20.03.2017
Генчо Стефанов Динков1-164-НС/20.03.2017
Георги Иванов Йорданов1-165-НС/20.03.2017
Катя Георгиева Райкова-Димитрова1-166-НС/20.03.2017
Йорданка Христова Димитрова1-167-НС/20.03.2017
Радка Николаева Патерова1-168-НС/20.03.2017
Николай Димитров Иванов1-169-НС/20.03.2017
Ивайло Атанасов Георгиев1-170-НС/20.03.2017
Камелия Методиева Дичакова1-171-НС/20.03.2017
Татяна Славчева Пенчева1-172-НС/20.03.2017
Валентин Венков Петров1-173-НС/20.03.2017
Станислав Иванов Стоянов1-174-НС/20.03.2017
Сузан Мехмед Хасан1-175-НС/20.03.2017
Магдалена Георгиева Петрова1-176-НС/20.03.2017
Борислав Иванов Печев1-177-НС/20.03.2017
Мирослав Николаев Митев1-178-НС/20.03.2017
Емилия Александрова Василева-Декова1-179-НС/20.03.2017
Иво Юлианов Цеков1-180-НС/20.03.2017
Люба Василева Цекова1-181-НС/20.03.2017
Йордан Христов Йорданов1-182-НС/20.03.2017
Ценка Цокова Пекова1-183-НС/20.03.2017
Росица Стоянова Русева1-184-НС/20.03.2017
Юлия Пламенова Куршумова1-185-НС/20.03.2017
Йоана Димитрова Кирякова1-186-НС/20.03.2017
Кирчо Велинов Герчов1-187-НС/20.03.2017
Иванка Тодорова Крумова1-188-НС/20.03.2017
Величко Йорданов Георгиев1-189-НС/21.03.2017
Иванка Николаева Хаджиева1-190-НС/21.03.2017
Станислав Ангелов Тоцев1-191-НС/21.03.2017
Даниана Бойкова Коева1-192-НС/21.03.2017
Райко Аврамов Цветанов1-193-НС/21.03.2017
Наца Георгиева Цветанова1-194-НС/21.03.2017
Стоян Славейков Грозданов1-195-НС/21.03.2017
Тамара Александрова Крумова1-196-НС/21.03.2017
Георги Димитров Петев1-197-НС/21.03.2017
Гергана Тодорова Михайлова1-198-НС/21.03.2017
Христо Банев Георгиев1-199-НС/21.03.2017
Ангел Костадинов Кулев1-200-НС/21.03.2017
Цецка Александрова Александрова1-201-НС/21.03.2017
Светлозар Иванов Данаилов1-202-НС/21.03.2017
Данка Иванова Димитрова1-203-НС/21.03.2017
Станислава Георгиева Георгиева1-204-НС/21.03.2017
Цветинка Георгиева Христова1-205-НС/21.03.2017
Иван Йорданов Шуманков1-206-НС/21.03.2017
Рая Ростиславова Алекова1-207-НС/21.03.2017
Тодор Димитров Костов1-208-НС/22.03.2017
Галина Здравкова Стоянова1-209-НС/22.03.2017
Петко Генадиев Георгиев1-210-НС/22.03.2017
Мария Асенова Дзивева1-211-НС/22.03.2017
Стефка Иванова Катранова1-212-НС/22.03.2017
Богдан Кирилов Михайлов1-213-НС/22.03.2017
Илияна Миткова Лукарова1-214-НС/22.03.2017
Стоянчо Илиев Лукаров1-215-НС/22.03.2017
Светломира Димчева Стоянова1-216-НС/22.03.2017
Пламен Китанов Маринов1-217-НС/22.03.2017
Петя Панайотова Върбанова1-218-НС/22.03.2017
Георги Валериев Върбанов1-219-НС/22.03.2017
Венета Василева Върбанова1-220-НС/22.03.2017
Валери Георгиев Върбанов1-221-НС/22.03.2017
Даниел Валериев Върбанов1-222-НС/22.03.2017
Спартак Бориславов Гинчев1-223-НС/22.03.2017
Даниела Асиева Сотирова1-224-НС/22.03.2017
Албена Костадинова Кръстева1-225-НС/22.03.2017
Антон Райков Цветанов1-226-НС/22.03.2017
Васил Георгиев Мавров1-227-НС/22.03.2017
Оля Николаева Димитрова1-228-НС/22.03.2017
Георги Христофоров Каменов1-229-НС/22.03.2017
Паулина Цачева Бенева1-230-НС/22.03.2017
Венцислав Тошков Даскалски1-231-НС/22.03.2017
Пламенка Цанкова Конова1-232-НС/22.03.2017
Ангел Ангелов Давидов1-233-НС/22.03.2017
Михаил Ангелов Давидов1-234-НС/22.03.2017
Георги Стефанов Георгиев1-235-НС/22.03.2017
Богомил Стоянов Стоянов1-236-НС/22.03.2017
Кристиян Асенов Зарев1-237-НС/22.03.2017
Павел Петров Зарев1-238-НС/22.03.2017
Мариян Маринчов Мирчев1-239-НС/22.03.2017
Кристина Владиславова Костова1-240-НС/22.03.2017
Наташа Александрова Сотирова1-241-НС/22.03.2017
Венцислав Цветанов Вълчев1-242-НС/22.03.2017
Жана Йорданова Николова1-243-НС/22.03.2017
Гергана Любомирова Милева1-244-НС/22.03.2017
Тереза Борисова Генемуна1-245-НС/22.03.2017
Йордан Балканов Шаламанов1-246-НС/22.03.2017
Васил Антонов Димитров1-247-НС/22.03.2017
Ивайло Иванов Костадинов1-248-НС/22.03.2017
Марио Емилов Паунов1-249-НС/22.03.2017
Йоланда Христова Владова1-250-НС/22.03.2017
Елисавета Петрова Захариева1-251-НС/22.03.2017
Стела Емилова Паунова1-252-НС/22.03.2017
Димитър Юлианов Пашов1-253-НС/22.03.2017
Горка Асенова Кирова1-254-НС/22.03.2017
Бистра Александрова Такова1-255-НС/22.03.2017
Жана Драгомирова Такова1-256-НС/22.03.2017
Александър Таков Таков1-257-НС/22.03.2017
Васил Атанасов Василев1-258-НС/22.03.2017
Николай Генчев Караджов1-259-НС/22.03.2017
Виктор Тодоров Начев1-260-НС/22.03.2017
Нели Кирилова Владимирова1-261-НС/22.03.2017
Валери Тодоров Владимиров1-262-НС/22.03.2017
Валери Бойчов Пешаров1-263-НС/22.03.2017
Невена Владиславова Младенова1-264-НС/22.03.2017
Анжела Емилова Димитрова1-265-НС/22.03.2017
Гергина Петкова Иванова1-266-НС/22.03.2017
Петър Иванов Иванов1-267-НС/22.03.2017
Огнян Симеонов Табаков1-268-НС/22.03.2017
Анна Георгиева Маркова1-269-НС/22.03.2017
Атанас Красимиров Недялков1-270-НС/22.03.2017
Георги Манолов Георгиев1-271-НС/22.03.2017
Емил Алексиев Янев1-272-НС/22.03.2017
Мари Медиг Басмаджиян1-273-НС/22.03.2017
Мадлен Младенова Димитрова1-274-НС/22.03.2017
Мариана Павлова Нанчева1-275-НС/22.03.2017
Боряна Недялкова Йорданова-Димитрова1-276-НС/22.03.2017
Александра Младенова Димитрова1-277-НС/22.03.2017
Николай Христов Дренски1-278-НС/22.03.2017
Валентина Маринова Иванова1-279-НС/22.03.2017

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 171-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

 • № 170-НС / 26.03.2017

  относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

 • № 169-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения