Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 92-НС
София 24 ИР, 17.03.2017

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници от ПП „Движение за права и свободи“

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София  е постъпило  заявление с вх. № 180 от 17.03.2017 г за регистрация на  1  застъпник на ПП „Движение за права и свободи“, чрез Александър Несторов Несторов –преупълномощен от Нихат Тахир Кабил, пълномощник на представляващия партията Мустафа Сали Карадайъ. Заявлението е първо по ред и е вписано под № 2 на 17.03.2017 г., в 15.04 часа във Входящ  Регистър  на заявени за регистрация  застъпници и заместващи застъпници в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. на РИК в 24 ИР София.

Към заявлението са приложени: два броя пълномощни, списък на предложения 1 застъпник на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ и декларация по чл.3, ал.3, чл.117, ал.3 и чл.120, ал.3 във връзка с чл.118, ал.1,2 и 3 от ИК. Списъкът е представен на хартиен насител и на електронен носител. 

Броят на заявените застъпници не превишава броя секции в 24 Изборен район.

На основание чл. 72, ал.1 т.15 , чл.118, ал.1 и 2 и чл.117, ал.4 от ИК от Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София 

Р Е Ш И

1.РЕГИСТРИРА 1 застъпник на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“  в изборите за народни представители, насрочени на 26.03.2017 г. за 24 Изборен район –София.

2.Регистрираният застъпник се вписва в електронния регистър на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

  1. Издава удостоверение на регистрирания застъпник. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Валери Владимиров Цолов

Зам. председател: Ангел Илиев Маринков

* Публикувано на 17.03.2017 в 18:23 часа

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения