Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 86-НС
София 24 ИР, 15.03.2017

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за провеждане на обученията на СИК в 24 ИР София с попълнени числови данни в приложение №87 – НС-х

На основание чл.70, ал.4, изречение второ от ИК, РИК - 24 - София


Р Е Ш И:


  Отхвърля направеното предложение по т.9 от дневния ред, а именно: обученията на СИК на територията на 24 ИР София, да бъдат провеждани с попълнени числови данни в секционния протокол /приложение 87-НС-х/

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.       

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 15.03.2017 в 17:43 часа

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения