Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 82-НС
София 24 ИР, 15.03.2017

ОТНОСНО: Назначаване на подвижна секционна избирателна комисия в район „Слатина“.

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило писмо, вх. № 162 /15.03.2017 г., от кмета на район „Слатина“ за резултатите от проведени консултации за сформиране състави на ПСИК в район „Слатина“ за произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 26 март 2017 г.

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции по отношение на състава и ръководствата на ПСИК в район „Слатина“.

Към писмото са приложени всички изискуеми по чл. 91, ал. 4 и ал. 6 от ИК документи. Изпълнени са изискванията на чл. 91, ал. 8 и чл. 92, ал. 1, 3, 4 и 6 от ИК.

На основание чл. 70, ал. 4 и във връзка с чл. 89, ал. 2 от ИК,  Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

РЕШИ

Назначава състава на 1 (една) подвижна секционна избирателна комисия, състояща  се от по 5 (пет) членове, съгласно поименни предложения на кмета на район „Слатина“, при спазване на разпределението на местата в ръководствата и брой на членовете от всяка партия и коалиция, съгласно чл.92, ал.3 от ИК.

Поименният състав на ПСИК в район „Слатина“ за произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 26 март 2017 г., съставляват приложение - неразделна част от настоящото решение.

Издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.       

      

 

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 15.03.2017 в 16:42 часа

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения