Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 78-НС
София 24 ИР, 15.03.2017

ОТНОСНО: Утвърждаване на номерацията на образуваните подвижни СИК в на територията на 24 ИР - София

РИК в 24  ИР – София е уведомена със Заповед № СОА17-РД09-279 от 12.03.2017 на кмета на Столична община с входящ на РИК 24 ИР № 148/14.03.2017 година за образуване и утвърждаване на номерацията на четири избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на  РИК в 24 ИР. Със заповедта са утвърдени и адресите на образуваните избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия.

 

Предвид изложеното  и на основание чл. 70, ал. 4, чл.72, ал.1, т.6, чл. 90, ал. 1 от ИК,  и въз основа на собствени Решение № 17-НС от 16.02. 2017 и  Решение № 70-НС от 12.03. 2017 РИК в 24  ИР – София

РЕШИ

Формира и утвърждава единните номера на определените с Решение № 17-НС от 16.02. 2017 подвижни секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и четвърти район – София за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г., както следва:

244614078 - район Искър, с адрес: ж. к. "Дружба-1", бул. "Кръстю Пастухов" № 18, ет. 3, ст. 302, районна администрация "Искър", където

24 е номер на  изборния район

46 е  номерът на Столична община, съгласно ЕКАТЕ

14  е номерът  на административния район, съгласно ЕКАТЕ

078 е номерът на подвижната секция в административния район.

 

244604061 – район Оборище, с адрес: 112 ОУ, бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков” № 60, районна администрация „Оборище“, където

24 е номер на  изборния район

46 е  номерът на Столична община, съгласно ЕКАТЕ

04  е номерът  на административния район, съгласно ЕКАТЕ

061 е номерът на подвижната секция в административния район.

 

244605067 – район Сердика, с адрес: бул. "Кн. Мария Луиза" № 88, районна администрация "Сердика", където

24 е номер на  изборния район

46 е  номерът на Столична община, съгласно ЕКАТЕ

05  е номерът  на административния район, съгласно ЕКАТЕ

067 е номерът на подвижната секция в административния район.

 

244607086 – район Слатина, с адрес: бул. "Шипченски проход" № 67, районна администрация "Слатина", където

24 е номер на  изборния район

46 е  номерът на Столична община, съгласно ЕКАТЕ

07  е номерът  на административния район, съгласно ЕКАТЕ

086 е номерът на подвижната секция в административния район.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.       

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 15.03.2017 в 16:33 часа

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения