Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 72-НС
София 24 ИР, 12.03.2017

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебни избирателни секции в административен район „Средец“ - СО

Във връзка с формиране на единната номерация на служебна избирателни секции в административен район „Средец“ - СО, Районна избирателна комисия в 24 ИР София, разгледа Заповед № СОА17-РД09-206/08.02.2017 г.  на кмета на Столична община, съгласно която е възложено на кметовете на райони да утвърдят номерата на служебните избирателни секции в лечебните и здравните заведения, домове за стари хора и други социални заведения на територията на съответния административен район, които секции се образуват от ръководителите на посочените по-горе заведения, както и заповеди № РСЦ-17-РД09-33/10.03.2017г. и № РСЦ-17-РД09-34/10.03.2017г. на кмета на административен район „Средец", с която е определен  номер 43  на служебна секция в Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ АД, образувана със заповед 50/от 09.03.2017 г. от изпълнителния директор на ЛЗ; номер 44 на служебна секция в Първа МБАЛ – София АД, образувана със заповед 146/от 20.02.2017 г. от изпълнителния директор на ЛЗ.

На основание чл.70, ал.4 и във връзка с чл.72, ал.1, т.6, чл.9, ал.6  и ал. 8 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София 

РЕШИ: 

Формира следната единна номерация на служебните избирателни секции в Район „Средец", както следва: 244601043  Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ АД, 244601044 Първа МБАЛ – София АД

където

24 е номер на  изборния район

46 е  номерът на Столична община, който съгласно ЕКАТЕ

01  е номерът  на административния район съгласно ЕКАТЕ

043, 044 е номерът на служебната секция в административния район.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.       

Председател: Валери Владимиров Цолов

Зам. председател: Ангел Илиев Маринков

* Публикувано на 12.03.2017 в 17:38 часа

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения