Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 71-НС
София 24 ИР, 12.03.2017

ОТНОСНО: Назначаване на технически сътрудници към Двадесет и четвърти изборен район – София

Във връзка с необходимостта от оптимизиране на процеса по приемане и обработка на изборните резултати за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г., писмо, изх. на ЦИК № ПВР-15-191/11.03.2017 г. и писмо, изх. № СОА17-ИЗ03-26/4/28.2.2017 г. на Столична община , на основание чл. 63 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

РЕШИ

Назначава за технически сътрудници, които да подпомагат дейността на РИК 24 ИР София по приемане на протоколите с резултатите от гласуването до окончателното оформяне на протоколите на РИК, следните лица:

 

Огнян Иванов Бойковски

Димитър Михайлов Милов

Георги Василев Георгиев

Веселин Кирилов Тодоров

Иван Николов Керефеин

Мариана Любенова Стоянова

Асен Михайлов Танчев

Анатоли Илиев Киров

Красимир Николаев Александров

Николай Цветков Аначков

Драгомир Валериев Ставрев

Галя Игнатова Димитрова

Владимир Димитров Стойнев

Мариана Маринова Бързилска-Петкова

Анна Банкова Иванова

Виолета Христова Спасова

Радка Ангелова Якимова

Стефко Иванов Радилов

Даниел Петров Божилов

Венцислав Димитров Михайлов

Спасен Руменов Низорков

Кирилка Стоянова Димовска

Елеонора Павлова Момчилова

Георги Красимиров Припорски

Бойко Димитров Кръстанов

Любомир Светославов Пашов

Иван Стайков Иванов

Катя Димитрова Вълкова

Георги Иванов Бояджиев

Десислава Стефанова Темелкова

 

 Препис от решението да се изпрати на Областен управител на област София-град за сключване на договори и Столична община.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Валери Владимиров Цолов

Зам. председател: Ангел Илиев Маринков

* Публикувано на 12.03.2017 в 17:33 часа

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения