Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 70-НС
София 24 ИР, 12.03.2017

ОТНОСНО: Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и четвърти изборен район – София

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район – София е постъпила обобщена информация с вх. № 127/12.03.2017 г. от Столична община, съгласно която до крайния срок по чл. 37, ал. 1 от ИК, а именно 11.03.2017 г., в районните администрации на територията на 24 ИР София са постъпили заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, както следва:

АР  Средец – 1 /един/ брой заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

АР  Възраждане – 5 /пет/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

АР Оборище – 22 /двадесет и два/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

АР Сердика – 3 /три/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

АР Подуяне – 2 /два/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

АР Слатина – 6 /шест/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

АР Искър – 10 /десет/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

АР Кремиковци – 4 /четири/ броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;

 

На основание чл.70 ал.4, чл. 72, ал.1, т.6 във връзка с чл. 90, ал. 1 и във връзка с точка 12 от Решение № 4184-НС/01.02.2017 на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ

Определя броя на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и четвърти изборен район - София за произвеждане на изборите за народни представители., както следва:

1 /една/ ПСИК на територията на административен район „Оборище“, която ще обслужва и район „Средец“

1 /една/ ПСИК на територията на административен район „Искър“

1 /една/ ПСИК на територията на административен район „Слатина“, която ще обслужва и район „Кремиковци“

1 /една/ ПСИК на територията на административен район „Сердика“ която ще обслужва и райони „Подуяне“ и „Възраждане“

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.       

Председател: Валери Владимиров Цолов

Зам. председател: Ангел Илиев Маринков

* Публикувано на 12.03.2017 в 17:31 часа

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения