Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 67-НС
София 24 ИР, 07.03.2017

ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за изборите за народни представители насрочени на 26 март 2017 г.за Двадесет и четвърти район – София

На основание чл. 72, ал. 1, т. 18 и чл. 209, ал. 3 ИК, във връзка с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа и Решение № 4278-НС от 11.02.2017 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район 

 

РЕШИ

 

Одобрява графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители насрочени на 26 март 2017 г.за Двадесет и четвърти район – София.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.       

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 07.03.2017 в 17:20 часа

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения