Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 63-НС
София 24 ИР, 28.02.2017

ОТНОСНО: Изменение на РЕШЕНИЕ № 04-НС от 04.02.2017 на РИК 24 ИР.

В следствие на извършена промяна в състава на РИК в 24 ИР – София с решение 4348-НС/22.02.2017г. на ЦИК, с което на мястото на Станил Станиславов Станилов е назначен Васил Георгиев Кацов и на основание чл.70, ал.4 и във връзка с чл.72, ал.1, т.1 от ИК, РИК в 24  ИР– София

Р Е Ш И:

Изменя състава на работна група  по съставите и дейността на СИК в административен район Сердика както следва:

Членът Станил Станиславов Станилов се замества от члена Васил Георгиев Кацов.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.       

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 28.02.2017 в 17:35 часа

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения