Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 47-НС
София 24 ИР, 22.02.2017

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение №31-НС/ 21.02.2017 г. на РИК в 24 ИР – София

При допълнителна проверка на документите на кандидатите за народни представители от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", РИК в 24 ИР - София, констатира допусната грешка в изписване на собственото име на Щерьо Щерев Щерев, кандидат за народен представител от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ", регистриран под номер 4 в листата, съгласно Решение №31-НС от 21.02.2017 г. на РИК в 24 ИР - София

На основание чл. 70, ал.4 и във връзка с чл.72, ал.1, т.1 от ИК,  Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София

 

РЕШИ:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение №31-НС от 21.02.2017 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София в частта, както следва:

Собственото име на Щерьо Щерев Щерев, кандидат за народен представител от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ", регистриран под номер 4 в листата на посочената партия,  вместо „Щерю" да се чете „Щерьо"

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.       

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 22.02.2017 в 19:23 часа

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения