Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 42-НС
София 24 ИР, 21.02.2017

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатската листа на инициативния комитет за издигане на независимия кандидат Никола Николов Вапцаров за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

Постъпило е предложение, заведено под № 21 на 21.02.2017 г., в 16.50 ч. в регистъра на кандидатите за народни представители в изборите на 26.03.2017 г., за регистрация на кандидатската листа на инициативния комитет за издигане на Никола Николов Вапцаров, ЕГН ***, за независим кандидат за народен представител, подписано от представляващия ИК Владимир Анатолиев Чунтулов.

Към предложението са приложени: заявление-декларация от Никола Николов Вапцаров (Приложение № 68 от изборните книжа); списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 1139 (хиляда сто тридесет и девет) избиратели на хартиен и технически носител.

Налице са изискванията на чл. 255, ал.1, т.2, т.3 и чл.257, ал.1 и ал.4 от ИК за регистрация на кандидатската листа на инициативния комитет за издигане на независимия кандидат Никола Николов Вапцаров в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 и чл.257 от ИК, Районната избирателна комисия в 24 ИР - София

РЕШИ

 1. РЕГИСТРИРА Никола Николов Вапцаров,  ЕГН ***, като независим кандидат, издигнат от  инициативен комитет, за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.
 2. ИЗДАВА удостоверение за регистрация на независимия кандидат Никола Николов Вапцаров (Приложение № 72 от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 21.02.2017 в 18:56 часа

Календар

Решения

 • № 171-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

 • № 170-НС / 26.03.2017

  относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

 • № 169-НС / 26.03.2017

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения