Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 41-НС
София 24 ИР, 21.02.2017

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на инициативен комитет, регистриран с Решение №16-НС от 13.02.2017 г. на РИК в 24 ИР София за издигане на Николай Борисов Андреков като независим кандидат за народен представител в изборите на 26.03.2017 г.

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София е постъпило заявление от  инициативен комитет, регистриран с Решение №16-НС от 13.02.2017 г. на РИК в 24  ИР София за издигане на Николай Борисов Андреков като независим кандидат за народен представител в изборите на 26.03.2017 г., заведено под №53 от 21.02.2017 г. в 15.55 ч. от деловодния регистър на РИК в 24 ИР София. Заявлението е по образец /Приложение №61 – НС от изборните книжа/, подадено в срок и подписано от представляващия инициативния комитет Сребрина Кирилова Хашъмова. Към заявлението е представено и решение на ИК за заличаване на регистрацията.

На основание чл. 70, ал.4 и във връзка с чл.155, ал.1 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район - София

РЕШИ

Заличава регистрацията на инициативен комитет, регистриран с Решение №16-НС от 13.02.2017 г. на РИК в 24  ИР София за издигане на Николай Борисов Андреков като независим кандидат за народен представител в изборите на 26.03.2017 г.

Анулира издадено удостоверение на Инициативния комитет.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

   

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 21.02.2017 в 18:55 часа

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения