Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 38-НС
София 24 ИР, 21.02.2017

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017

Постъпило е предложение от  коалиция  „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“ за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 26.03.2017 г., подписано и внесено от Ивайло Христов Йонков, преупълномощен от Найден Маринов Зеленогорски, Петър Стефанов Москов, Пламен Величков Кръстев и Борислав Райчов Миланов, в качеството си на пълномощници на Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилянова Кунева, Борислав Любенов Великов, Божидар Цецов Лукарски, Петър Стефанов Москов, Светослав Емилов Витков – представляващи коалиция  „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“.  Предложението е по образец (Приложение №66 от изборните книжа) подадено в срок и заведено под № 18 на 21.02.2017 г. в 15.25 ч. във входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.(Приложение №71 от изборните книжа) Предлага се регистрирането на 15 (петнадесет) кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 26.03.2017 г.

Към предложението  са приложени: 15 бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение №68 от изборните книжа), пълномощно от представляващите коалицията, в полза на Найден Маринов Зеленогорски, Петър Стефанов Москов, Пламен Величков Кръстев и Борислав Райчов Миланов и пълномощно от преупълномощените лица  в полза на Ивайло Христов Йонков.

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на коалиция  „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районна избирателна комисия в 24 ИР – София

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция  „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Петър

Стефанов

Москов

2

 

Венцислав

Емилов

Мицов

3

 

Жаклин

Ваклуш

Толева

4

 

Богдана

Тодорова

Станоева

5

 

Здравко

Йорданов

Цанев

6

 

Росица

Желязкова

Рачева

7

 

Светлин

Димитров

Танчев

8

 

Виолета

Любомирова

Донева-Янкулова

9

 

Вичо

Христов

Маждраков

10

 

Николай

Петров

Брънзалов

11

 

Балчо

Димитров

Балчев

12

 

Георги

Петров

Мъндев

13

 

Георги

Момчилов

Димитров

14

 

Захари

Петров

Петров

15

 

Полина

Димитрова

Иванова

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 72 от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 21.02.2017 в 18:52 часа

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения