Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 37-НС
София 24 ИР, 21.02.2017

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017

Постъпило е предложение от  политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 26.03.2017 г., чрез Диана Йорданова Тасева, упълномощен представител на Зорница Атанасова Тодорова, предложението е по образец (Приложение №66 от изборните книжа) подадено в срок и заведено под № 17 на 21.02.2017 г. в 15.10 ч. във входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.(Приложение №71 от изборните книжа) Предлага се регистрирането на 6 (шест) кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 26.03.2017 г.

Към предложението  са приложени: 6 бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение №68 от изборните книжа), пълномощно от представляващия партията.

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на ПП ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районна избирателна комисия в 24 ИР – София

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Боян

Георгиев

Кайров

2

 

Пепа

Петрова

Ходжева

3

 

Любомир

Ясенов

Инджев

4

 

Татяна

Николаева

Спасова

5

 

Ивалина

Милчева

Шолева

6

 

Валентин

Емилов

Груев

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 72 от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 21.02.2017 в 18:51 часа

Свързани решения:

65-НС/06.03.2017

68-НС/07.03.2017

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения