Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 30-НС
София 24 ИР, 20.02.2017

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017

Постъпило е предложение от  коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) “ за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 26.03.2017 г., подписано от  Николай Антонов Радев, упълномощен представител на Димитър Александров Митев. Предложението е по образец (Приложение №66 от изборните книжа) подадено в срок и заведено под № 10 на 20.02.2017 г. в 16.35 ч. във входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. (Приложение №71 от изборните книжа) Предлага се регистрирането на 11 (единадесет) кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 26.03.2017 г.

Към предложението  са приложени: 11 бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение №68 от изборните книжа), пълномощно от представляващия коалицията.

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районна избирателна комисия в 24 ИР – София

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Йордан

Ангелов

Нихризов

2

 

Огнян

Дичев

Атанасов

3

 

Диана

Маринова

Маринова

4

 

Мария

Евстатиева

Площакова - Такова

5

 

Николай

Антонов

Радев

6

 

Андрей

Иванов

Андреевски

7

 

Димитър

Михайлов

Маринов

8

 

Петър

Димитров

Кобаков

9

 

Никола

Христов

Ножаров

10

 

Красимир

Спасов

Милев

11

 

Тони

Димитров

Баждаров

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 72 от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 20.02.2017 в 18:03 часа

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения