Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 28-НС
София 24 ИР, 20.02.2017

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017

Постъпило е предложение от  политическа партия „Движение за радикална промяна Българската пролет“за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 26.03.2017 г., подписано от представляващия ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“ Велизар Пенков Енчев.  Предложението е по образец (Приложение №66 от изборните книжа) подадено в срок и заведено под № 9 на 20.02.2017 г. в 16.25 ч. във входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. (Приложение №71 от изборните книжа) Предлага се регистрирането на 11 (единадесет) кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 26.03.2017 г.

Към предложението  са приложени: 11 бр. заявления-декларации от кандидатите по образец (Приложение №68 от изборните книжа), пълномощно от представляващия партията.

Налице са изискванията на чл. 255 от ИК за регистрация на кандидатската листа на ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл.72, ал.1, т.8, чл.255 от ИК, Районна избирателна комисия в 24 ИР – София

РЕШИ

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“  за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. и я вписва в регистъра на кандидатите за народни представители, както следва:

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

 

Велизар

Пенков

Енчев

2

 

Силвия

Здравкова

Чернинкова - Гопина

3

 

Румяна

Иванова

Дончева

4

 

Димитър

Викторов

Караиванов

5

 

Ангелаки

Найденов

Гоцев

6

 

Иван

Георгиев

Вачев

7

 

Веселин

Иванов

Велчевски

8

 

Пламена

Иванова

Петрова

9

 

Розалия

Ангелова

Траянова

10

 

Ангел

Йорданов

Мицилков

11

 

Камен

Ненчев

Илиев

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 72 от изборните книжа).

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 20.02.2017 в 18:01 часа

Календар

Решения

  • № 171-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

  • № 170-НС / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на сигнал от Дамян Димитров Логинов

  • № 169-НС / 26.03.2017

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Подуяне“– СО

всички решения